Tilsyn med smittevern i fjørfehold i 2023

Publisert 03.02.2023     Sist endret 06.02.2023

Høsten 2020 ble det for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa (HPAI) hos ville fugler i Norge. Høsten 2021 fikk vi våre første utbrudd med HPAI i to anlegg med verpehøns. I sesongen 21-22 ble det påvist HPAI på ville fugler i nesten alle fylker i Norge. Høsten 2022 er det påvist både Newcastlesyke og HPAI både på tamme og ville fugler.

Vi må sannsynligvis venne oss til at det kan finnes fugleinfluensasmitte til enhver tid hos ville fugler i Norge, og godt smittevern er derfor helt avgjørende for å unngå å få smitte i eget dyrehold. I 2023 vil Mattilsynet derfor føre tilsyn med smittevern i fjørfehold samtidig som vi tar ut overvåkningsprøver for Salmonella.

Dette ser vi etter

  • Smittevernplan og smittevern i praksis
  • Smittesluse
  • Hvordan du beskytter fuglene dine mot smitte fra ville fugler

Se malen vi bruker under tilsynet (PDF). 

Dette bør du være forberedt på

Hvis Mattilsynet planlegger å komme på tilsyn i ditt fjørfehold, kan du bli bedt om å sende inn smittevernplanen din på forhånd. Uansett ber vi om at du har den klar når vi kommer på tilsyn.

Mattilsynet vil bruke engangsovertrekkstøy og ivareta smittevernet for å sikre at vi ikke har med smitte inn i fjørfeholdet ditt.

Hvor?Når?OmfangHva sier vi spesielt etter?Hvilke prøver skal vi ta?
Hele landetHele 2023Et utvalg næringsretta fjørfeholdSmittevern i dyreholdOvervåknings- og kartleggingsrapporter

Alle bør være forberedt på tilsyn

Mattilsynet har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle fjørfehold i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Det er lurt om du/dere har gjennomgått smittevernrutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon må være lett tilgjengelig når vi kommer på tilsyn.

Husk at regelverket skal oppfylles enten du får tilsyn eller ei. Regelverket skal beskytte dyrene dine mot smitte.

Slik kan du unngå fugleinfluensasmitte til anlegget ditt

Fant du det du lette etter?