Tilsyn med smittevern og flytting av storfe i 2023

Publisert 20.01.2023     Sist endret 20.01.2023

I noen storfehold, særlig i anlegg som driver med oppfôring av kjøttfe til slakt, kan det være mye kjøp og/eller salg av dyr. Flytting av dyr mellom anlegg gir økt risiko for å spre smittsomme sykdommer. Da er det særlig viktig å ha gode smittevernrutiner og god kjennskap til reglene for flytting av dyr. Mattilsynet vil ha ekstra oppmerksomhet på dette under tilsyn i 2023.

Dette ser vi etter

  • Smittevernplan
  • Smittesluse
  • Renhold / hygiene
  • Lasterampe (i fjøs som er bygget eller vesentlig ombygget etter 1. januar 2020)
  • Karenstid ved flytting av dyr

Du kan se tilsynsmalen inspektørene skal bruke her 

Dette bør du være forberedt på

Tilsyn med smittevern og flytting av storfe vil bli gjennomført samtidig som vi gjør tilsyn med identifikasjon og registrering (merking, dyreholdjournal og registrering i Husdyrregisteret). Tilsynet vil som hovedregel være uanmeldt, men det kan også være aktuelt å varsle på forhånd. I så fall kan du bli bedt om å sende inn smittevernplanen din i før tilsynet.

Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?Hvilke prøver skal vi ta?
Hele landetHele 2023Et utvalg storfehold med kjøttproduksjonSmittevern og rutiner for kjøp/salg av dyrIngen

 

Alle bør være forberedt på tilsyn

Mattilsynet har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle storfehold i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Det er lurt om du/dere har gjennomgått smittevernrutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon må være lett tilgjengelig når vi kommer på tilsyn.

Husk at regelverket skal oppfylles enten du får tilsyn eller ei. Regelverket skal beskytte dyrene dine mot smitte.

Fant du det du lette etter?