Tilsyn med veterinærers bruk av legemidler til matproduserende dyr i 2023

Publisert 03.02.2023     Sist endret 03.02.2023

Dersom veterinærer forskriver legemidler som ikke er tillatt til matproduserende dyr, eller setter for korte tilbakeholdelsestider, kan dette medføre at legemidler som ikke skal inn i matkjeden likevel havner i maten vår. Det kan utgjøre en risiko for mattryggheten. Derfor vil Mattilsynet også i 2023 føre tilsyn med veterinærers bruk og rapportering av legemidler.

Dette ser vi etter

Mattilsynet har etablert et landsdekkende samarbeid mellom regionene for å styrke og kalibrere tilsynet med veterinærer som behandler landdyr.

Vi vil med jevne mellomrom foreta søk i veterinært legemiddelregister (VetReg). Da vil vi sjekke blant annet:

  • Om det brukes forbudte eller ikke tillatte stoffer til matproduserende dyr
  • Om det velges antibiotika i tråd med anbefalinger
  • Om det settes korrekte tilbakeholdelsestider
  • Om rapporteringen skjer innen fristen på syv dager

Du kan lese mer her: Rapportering til VetReg og koder til resepter

Dette bør du være forberedt på

Dersom det blir avdekket at du har brukt forbudte eller ikke tillatte stoffer til matproduserende dyr, eller det blir avdekket uregelmessigheter i registreringene i VetReg, vil du bli kontaktet av Mattilsynet.

Hvor?Når?OmfangHva sier vi spesielt etter?
Hele landetHele 2023 Alle veterinærer som foreskriver medisiner til matproduserende dyr Bruk av legemidler til matproduserende dyr, rett tilbakeholdelsestid og rapporteringshastighet
Fant du det du lette etter?