Tilsyn med virksomheter som produserer kjøtt- og kjøttprodukter, meieriprodukter og eggprodukt i 2023

Publisert 23.01.2023     Sist endret 23.01.2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med produksjonsvirksomheter som produserer kjøtt- og kjøttprodukt, meieriprodukter og eggprodukter.

Disse virksomhetene får tilsyn

Produksjonsvirksomheter som produserer ulike kjøtt- og kjøttprodukt eksempelvis nedskjæring, kverning og ompakking av kjøtt, viltbehandlingsanlegg, produksjonsvirksomheter som produserer ulike meieriprodukter som melk, fløte, ost mv samt produksjon av eggprodukter

Dette bør dere være forberedt på

Når vi gjennomfører fysisk tilsyn vil vi alltid se på generelle hygienekrav, renhold og vedlikehold av lokalene. Vi vil se på virksomhetens fareanalyse og styringstiltak for å sikre trygg mat.  Mattilsynet vil der det er relevant undersøke hvordan virksomhetene sikrer at næringsmidlene er trygge med hensyn til de mikrobiologiske kriteriene.  Næringsmidler kan inneholde mikroorganismer eller toksiner i slike mengder at de kan representere en risiko for at de som spiser maten blir syke. Derfor setter regelverket noen kriterier som virksomheter må overholde for å sikre at næringsmidlene er trygge nok.

Dere må også være forberedt på at vi kan se nærmere på håndtering og lagring av næringsmidler, samt bruk av råvarer og ingredienser og rutiner for å forhindre kryssforurensning.

Andre forhold relevante forhold å kontrollere er merking av produktene, spesifikt sjekke at virksomheten sikrer at alle ingredienser i næringsmidlene er oppgitt og at merking med allergener gir riktig informasjon til forbrukerne. I tillegg vil vi undersøke opprinnelsesmerking.

Riktig bruk av matkontaktmaterialer vil være relevant å kontrollere. Er matkontaktmaterialene egnet for kontakt med mat, følges bruksanvisning, sjekker virksomhetene eksempelvis at matkontaktmaterialene kan benyttes til oppvarming av produkter.

Kjøtt og kjøttprodukter

Ved tilsyn i virksomheter som produser kjøtt og kjøttprodukt vil Mattilsynet se særskilt på at de som benytter kjøtt av utenlandsk opprinnelse følger regelverket med hensyn på salmonella garantien.

Meieriprodukter

Ved tilsyn i virksomheter som produserer meieriprodukter vil Mattilsynet undersøke om tilsetningsstoffet titandioksid benyttes.  Tilsetningsstoffet titandioksid (E171) er ikke lenger godkjent og derfor ulovlig å bruke i næringsmidler. 

Når skal tilsynet gjennomføres

Tilsynet skal gjennomføres hele 2023 og Mattilsynet bruker felles maler ved tilsyn. Dette gjør tilsynet mer enhetlig.

Fant du det du lette etter?