Skjema

Bekymringsmelding

Fyll ut og send dette skjemaet til Mattilsynet dersom

 • du er bekymra for at dyr har det vondt, og du veit kor vi kan finne dyret eller dyra
 • nokon har blitt sjuke av mat eller drikke
 • mat blir produsert, omsett eller innført ulovleg (velg temaet "Anna" i lista under)
 • det er mangelfulle opplysningar om allergen på matvarer, restaurantar, kantiner, bakeri og liknande (velg temaet "Anna" i lista under)
 • dyrefôr er forureina, smittefarleg eller innført ulovleg (velg temaet "Anna" i lista under)
 • du er bekymra for noko anna som gjeld mat, drikkevatn, dyr, plantar, dyrehelsepersonell eller kosmetikk (velg temaet "Anna" i lista under)

 

Har du ei bekymringsmelding om smitteverntiltak på serveringstader og i matbutikkar? Ta kontakt med kommunen virksomheten ligg i.

 

Er tilfellet akutt? Sjå kven du kan ringe


Kven er du?

Du kan velje å vere anonym. Men det er lettare for oss å følge opp saka dersom vi veit kven du er og kan kontakte deg. Uansett vil vi gjerne vite kva relasjon du har til saka og om du har fagkompetanse på området. Skriv opplysningane om relasjon og fagkompetanse i feltet under "Kva vil du melde frå om?"

Meldinga blir registrert i Mattilsynet sin offentlege postjournal, men namnet ditt vil ikkje visast der. Du kan be om at vi ikkje røper kven du er for dei som ønsker å sjå meldinga. Bruk feltet "Andre opplysningar" nedanfor.

Kva vil du melde frå om?


Få med kva som har skjedd, kva du konkret er bekymra for, kor mange dyr eller folk det gjeld, kva tid det skjedde, kva som kan vere grunnen til problemet og andre viktige opplysningar. Skriv også kva relasjon du har til saka og om du har fagkompetanse på området.

Prøv å vere konkret og objektiv, slik at vi best mogleg kan vurdere kva meldinga faktisk gjeld og korleis vi skal følge opp saka.

Kven gjeld det? Kvar er det?


Veit du ikkje namnet, forklar så godt du kan kven det er. Bruk feltet "Andre opplysningar" nedanfor.

Veit du ikkje adressa, forklar så godt du kan korleis vi kan finne staden. Bruk feltet "Andre opplysningar" nedanfor.

Skriv om du ønsker at vi ikkje røper kven du er.
Dersom du ikkje veit namnet på den ansvarlege, forklar så godt du kan kven det er.
Dersom du ikkje veit adressa til den ansvarlege, forklar så godt du kan korleis vi kan finne staden. Gi oss kartkoordinatane dersom du har dei.

Vedlegg

Filnamn:
Dersom du har eit bilete eller dokument med opplysningar om saka, kan du laste det opp ved å trykke på knappen til venstre. Godkjende filformat er pdf, jpg, png, gif eller bmp.

Er filene store, for eksempel video? Bruk dette skjemaet. Skriv i skjemaet kva fila gjeld, slik at fila lett kan koblast til meldinga.

  Mattilsynet behandlar bekymringsmeldinga så snart som mogleg. Da vurderer vi alvoret i saka og kva vi kan og bør gjere. Meldinga blir behandla av det avdelingskontoret som ligg nærmast det postnummeret som du har oppgitt.

  Du blir ikkje rekna som part i saka sjølv om du har sendt oss melding. Vi har ikkje høve til å orientere deg om kva som skjer vidare i saka.

  Vi vurderer alle bekymringsmeldingar. Verkar saka alvorleg, dreg vi ut og inspiserer staden. Dersom vi allereie arbeider med saka, er det ikkje alltid nødvendig med ein ny inspeksjon. Useriøse og mangelfulle meldingar blir lagt til side.