Varsling om kritikkverdige forhold

Publisert 18.01.2019     Sist endret 08.02.2021

Her varsler du:

Eksternt varslingssystem

Mattilsynet har en systemløsning og et internt utvalg som skal ivareta

  • ekstern varsling av kritikkverdige forhold på varslerens arbeidsplass jfr. arbeidsmiljøloven § 2 A-2 annet ledd. Her kan du varsle dersom din arbeidsgiver bryter lover og regler. Mattilsynet vil sikre din anonymitet og riktig håndtering etter de reglene som gjelder. Vi kan dele saken med andre offentlige tilsyn dersom den berører flere forvaltningsområder.

  • klager fra eksterne brukere som ikke direkte går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling. Dette behøver ikke være varslinger av kritikkverdige forhold i arbeidsmiljølovens forstand, se nedenfor.

Mattilsynets samfunnsoppdrag skal løses på en god og effektiv måte. De klager eller varsler som eventuelt kommer, ønsker vi skal bidra til forbedringer av vår tilsynsvirksomhet. Mest mulig enhetlig behandling og læring når feil oppstår er viktig.

Hva du kan varsle om:

  • kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass, i henhold til arbeidsmiljøloven § 2 A
  • kritikkverdig oppførsel fra medarbeider i Mattilsynet eller Dyrevernnemndene
  • myndighetsmisbruk
  • systemfeil ved tilsynsrutiner og oppfølging

Hva du ikke kan varsle om her:

Du kan ikke benytte varslingssystemet for å klage på forvaltningsvedtak innen Mattilsynets forvaltningsområde. Bruk heller kontaktinformasjonen som du finner her.

Bekymringsmeldinger om utrygg mat og dyr som lider kan du rapportere her.

Saksbehandling

Alle klager skal ivaretas på en forsvarlig måte i henhold til forvaltningsrettslige prinsipper. Du vil få tilbakemelding på din klage så snart denne er ferdig behandlet.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer