Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH)

Publisert 08.06.2012     Sist endret 04.01.2023

World Organisation for Animal Health (WOAH) er en av tre internasjonale standardsettende organisasjoner som er særskilt referert i SPS avtalen under WTO. Det er i dag 178 medlemsland i OIE, Norge er ett av dem.

Hvert medlem er representert med en delegat fra hjemlandet. Som oftest er dette sjef for veterinærmyndighetene i det landet. Mattilsynet har ansvaret for å bekle rollen som norsk delegat.

WOAH er ikke underlagt FN-paraplyen, til forskjell fra de to andre organisasjonene

Organisasjonen har som hovedformål å:

  • Beskytte global handel ved hjelp av internasjonale standarder for handel med dyr og dyreprodukter
  • Sikre åpenhet om den globale dyresykdomsstatus
  • Samle inn, analysere og distribuere oppdatert vitenskapelig informasjon om dyresykdommer
  • Koordinere internasjonal solidaritet i kontroll av dyresykdommer
  • Støtte medlemsland i å bygge sterke veterinærmyndigheter og forbedre deres legale rammeverk slik at de kan oppfylle sine internasjonale forpliktelser
  • Sikre mattryggheten i overgangen mellom dyreproduksjon og matproduksjon, herunder ved å bygge tett samarbeid med CODEX
  • Promotere viktigheten av dyrevelferden som en integrert del av dyrehelsen, og utvikle internasjonale standarder på dyrevelferd.

Organisasjonen ledes av verdensforsamlingen som møtes en gang i året og består av delegatene fra medlemslandene. Forsamlingen styres av en valgt president og styringsgruppe blant disse. President og styringsgruppe velges for en 3-årig periode. I tillegg oppnevnes en rekke ekspertkomiteer som har ansvaret for å lede standardutviklingsarbeidet.

Både komiteene og verdensforsamlingen støttes av et sekretariat i Paris. Det tar vanligvis ca to år fra et første utkast til standard sendes på høring til den blir vedtatt av verdensforsamlingen. Verdens dyrehelseorganisasjon samler inn og presenterer en global dyrehelsestatus med oversikt over forekomst av alvorlige smittsomme dyre- og fiskesykdommer. De har også en e-abonnementstjeneste for akutte meldinger om dyresykdommer.

Mer informasjon

For mer informasjon om, og nyheter fra WOAH, se Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH)

For oversikter over sykdomsutbrudd globalt: WOAH: World Animal Health Information System (WAHIS)

For å lese landdyrstandardene på nett: WOAH: Landdyrstandarder

For å lese om godkjente diagnostiske metoder for landdyrsykdommer: WOAH: Godkjente diagnostiske metoder for landdyrsykdommer

For å lese akvakulturstandardene på nett WOAH: Akvakulturstandarder

For å lese om godkjente diagnostiske metoder for akvatiske sykdommer:  WOAH: Godkjente diagnostiske metoder for akvatiske sykdommer

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

WOAH koordinator i Mattilsynet er Stian Johnsen, e-post: stian.johnsen@mattilsynet.no


Kontaktinformasjon

WOAH koordinator i Mattilsynet er Stian Johnsen, e-post: stian.johnsen@mattilsynet.no