Videreføring av kontroll med beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder i 2023

Publisert 05.01.2022     Sist endret 12.01.2023

Mattilsynet gjennomførte tilsyn med vannverkseiers beskyttelsestiltak for vanntilsigsområder og råvannskilder i 2022, dette tilsynet videreføres i 2023. Vannverkseierne skal ha utarbeidet en farekartlegging for denne delen av vannforsyningssystemet. Beskyttelsestiltak skal være vurdert og utført i samsvar med farekartleggingen.

Råvannskildene danner grunnlaget for at befolkningen skal ha tilgang til nok og trygt drikkevann. Det er et viktig prinsipp at drikkevannet bør komme fra kilder med som er lite påvirket av forurensning, og med god vannkvalitet. Med klimaendringer og voksende befolkning kan stadig nye områder komme under press, og hensynet til drikkevannet kan bli skadelidende. Gode og riktige beskyttelsestiltak reduserer risikoen for drikkevannet, og skaper forutsigbarhet for vannverkseiere, myndigheter, befolkning og tiltakshavere.

Dette ser vi etter

Den offentlige kontrollen på drikkevannsområdet blir ført etter utvalgte bestemmelser i drikkevannsforskriften. I 2023 undersøker vi hvordan vannverkseierne beskytter råvannskildene sine. Mattilsynet vil legge særlig vekt på at farekartleggingen og farehåndteringen i drikkevannsforskriften § 6 er utført for vanntilsigsområdet og råvannskilden, og at den er oppdatert. Videre at beskyttelsestiltak etter § 12 er vurdert og gjennomført med bakgrunn i farekartleggingen.

Dette bør dere være forberedt på

  • Har dere utført en fullstendig farekartlegging, som omfatter vanntilsigsområdet og råvannskilden?
  • Har dere rutiner for å holde farekartleggingen oppdatert?
  • Har dere vurdert, og gjennomført, nødvendige beskyttelsestiltak i vanntilsigsområdet og råvannskilden?
  • Farekartleggingen og dokumentasjon på beskyttelsestiltak skal være skriftlig i internkontrollsystemet.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Alle vannverkseiere hvor vannforsyningssystemet produserer over 10 m3 drikkevann per døgn og som ikke hadde tilsyn i 2022, bør være forberedt på at Mattilsynet kan komme på tilsyn i løpet av 2023.

Se Sjekkliste - Kontroll med beskyttelse av vanntilsigsområdet og råvannskilde 2023

Fant du det du lette etter?