Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Tuberkulose

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv

Tuberkulose

Sykdommen er en infeksjon forårsaket av mycobakterier, som angriper de fleste dyrearter. Tuberkulose er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Sykdommen begynner med et primærpunkt:

  • hos gris som oftest i fordøyelseskanalen, og kan utvikle seg akutt eller snikende
  • hos småfe som oftest i lungene, og kan utvikle seg både akutt eller mer snikende. Den er sjelden hos småfe

Hvordan smitter sykdommen?

Smittekilde for dyr kan være mennesker eller viltlevende, infiserte dyr.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Ja, mycobakterier kan smitte fra dyr til mennesker. Dyr som blir slaktet i Norge (unntatt fjørfe) blir derfor kontrollert for tuberkulose på slakteriet.