Til hovedinnhold

Eksport av fisk og sjømat

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til land utenfor EU/EØS.

Skjema

12.1.386 Storbritannia, helsesertifikat, transitt av fisk, GBHC672, engelsk 1.1.324 Storbritannia, helsesertifikat, fiskeprodukter, GBHC401, engelsk 1.1.325 Storbritannia, helsesertifikat, fiskerivarer til GB i transitt gjennom Norge, GBHC402, engelsk 1.1.326 Storbritannia, helsesertifikat, levende muslinger mv., GBHC400, engelsk 12.4.291 Forhåndsmelding, sjømat 1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk, 2015-04, specimen 2.2.241 Erklæring, HACCP, landanlegg og fartøy, engelsk 1.1.74 Tyrkia, sunnhetsattest, engelsk, 2014 07 specimen 2.2.44 Erklæring radioaktivitet, engelsk, 2023 11 specimen 1.1.20 Ukraina, sunnhets- og veterinærattest, ukrainsk engelsk, uten muslinger 5.1.376 Serbia, helsesertifikat, fiskeolje, ikke til humant konsum, engelsk-serbisk 1.1.369 New Zealand, helsesertifikat, fiskeolje og mel ikke til fôr for akvatiske dyr, engelsk 2023-10-specimen 10.1.246 Sør-Korea, helsesertifikat, rogn og melke, engelsk, specimen 10.1.368 Georgia, helsesertifikat, levende smolt og rogn, engelsk, 2022-11-specimen 1.2.86 Singapore erklæring kokte krabber og reker, engelsk, 2010 03 specimen 10.1.226 Sunnhetsattest, levende smolt og rogn, generell, engelsk, 2016-04 - SPECIMEN 12.2.307 Erklæring, fiskehelse, engelsk_specimen 6.1.112 Sunnhetsattest krillolje, engelsk fransk, 2010 03 specimen 6.2.340 Erklæring Certificate of exportability krillmel med ethoxyquin engelsk 6.1.107 Sunnhetsattest krillolje, engelsk, 2010 03 specimen 11.1.82 Russland, veterinærattest, levende fisk, russisk-engelsk, 2011-07, specimen 4.3.274 USA, egenerklæring fiskeolje 3.1.17 Pre-eksport attest til EU under Fisk og fiskevarer 4.2.282 Tyrkia erklæring gelatin, engelsk, specimen 4.1.116 USA - Helsesertifikat, kosttilskudd, engelsk 4.1.91 Sunnhetsattest fiskemel fiskeprotein mv til humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimen 4.1.24 Sunnhetsattest fiskeolje humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimen 2.2.96 Erklæring spormetall sild, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.89 Erklæring PCB oppdrettsfisk, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.79 Erklæring dioksiner i olje av oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.78 Erklæring PCB villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.77 Erklæring dioksin villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.71 Erklæring nematode klippfisk, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.53 Erklæring tørrfisk, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.52 Erklaering spormetall og PCB makrell, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.48 Erklaering spormetall laks, tysk, 2011 03 specimen 2.2.47 Erklaering spormetall laks, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.43 Erklæring nematode, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.46 Erklaering spormetall, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.45 Erklaering radioaktivitet, tysk, 2011 03 specimen 2.2.37 Erklaering dioksin oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.35 Erklaering antibiotika laksefisk generell, engelsk, 2011 03 specimen 2.1.297 Helsesertifikat, sjømat, ikke for omsetning til EØS-EU, engelsk 2.1.88 Sunnhetsattest for varer fra tredjestater, engelsk, 2010 03 specimen 2.1.106 Helsesertifikat, krill krillprodukter, engelsk, Specimen 2.1.28 Sunnhetsattest generell, spansk engelsk, 2010 03 specimen 2.1.27 Sunnhetsattest-generell-portugisisk-engelsk-2010-04-specimen 2.1.25 Sunnhetsattest helkonserves engelsk 2010-03 2.1.23 Sunnhetsattest generell, engelsk,specimen 2.1.22 Sunnhetsattest generell, fransk engelsk, 2010 03 specimen 1.3.370 Egenerklæring varmebehandling, 2023-03 1.3.272 Brasil, egenerklæring, fisk og fiskevarer, 2018-02 1.3.267 Vietnam, egenerklæring, levende krabbe, 2020-08 1.3.76 Australia, egenerklæring laksefisk 1.3.36 New Zealand, egenerklæring pakker av laksefisk 1.3.62 USA, egenerklæring, BSE i fiskemel, fiskeproteiner mv, norsk 1.2.234 Vietnam, erklæring, HACCP restråstoff, engelsk 1.2.323 Storbritannia erkæring, godkjenning av animalske produkter engelsk 2021-02 1.2.281 Chile, erklæring, opprinnelse villfanget fisk, 2018-12 1.2.240 Taiwan, erklæring, ved funn av tarmrester, engelsk. 2017-08-specimen 1.2.99 Kina, Erklaering fiskemel av hvitfisk produsert på fabrikkskip, engelsk, 2011 03 specimen 1.2.61 USA, erklæring, BSE i fiskeolje og fiskemel, engelsk 1.2.85 Malaysia, erklaering om forbudte stoffer, engelsk, 2011 03 specimen 1.2.66 Den Russiske Føderasjon erklæring, engelsk, 2010 03 specimen 1.2.60 Italia, erklaering kvikksølv i torsk italiensk, engelsk, 2011 03 specimen 1.2.54 Egypt, erklæring, engelsk 2011 03 specimen 1.1.258 Sør-Korea, helsesertifikat, krepsdyr, engelsk 1.1.259 Sør-Korea, helsesertifikat, levende musling m.v, engelsk 1.2.65 USA, erklæring, halvkonserverte produkter, engelsk, 2011-03 specimen 1.2.55 Nigeria, erklæring fryst fisk tørrfisk fiskehoder, engelsk, 2011 03 specimen 1.1.342 Sør-Korea helsesertifikat, fiskerivarer, engelsk, 2021-10-specimen 1.1.364 Indonesia helsesertifikat fisk og sjømat indonesisk-engelsk 2022-10-specimen 1.1.286-Chile-helsesertifikat-fiskemel-fiskeprotein-m-v-til-humant-konsum-2019-02-specimen 1.1.285 Chile, helsesertifikat, fiskeolje til humant konsum, specimen 1.1.283 USA, helsesertifikat, fiskemel, fiskeprotein m.v. til humant konsum, engelsk 1.1.144 Nord-Makedonia, helsesertifikat, makedonsk-engelsk 1.1.278 Australia helsesertifikat, ikke-salmonid fiskeolje humant konsum, engelsk, specimen 1.1.302 Australia helsesertifikat varmebehandlet rogn fra laksefisk, engelsk, specimen 1.1.284-Chile-helsesertifikat-spansk-engelsk-2019-02-specimen 1.1.252 Vietnam, helsesertifikat, levende krabbe, engelsk 1.1.117 De forente arabiske emirater, sunnhetsattest, engelsk, 2013 08 specimen 1.1.115 Canada, helsesertifikat, Food Service or retail use engelsk, specimen 1.1.98 Russland, sunnhetsattest, midlertidig lagrede russiske varer, russisk-engelsk, 2014-05, specimen 1.1.95 Australia, sunnhetsattest, reker, engelsk, specimen 1.1.94 Australia, sunnhetsattest villfanget marin- og ferskvannsfisk, 2010 03 specimen 1.1.93 Australia, sunnhetsattest, olje av laksefisk, engelsk, specimen 1.1.87 Argentina, sunnhetsattest, spansk engelsk, 2010 03 specimen 1.1.75 Australia helsesertifikat laksefisk, engelsk, specimen 1.1.72 Australia helsesertifikat laksefisk for bearbeiding i utlandet, engelsk, specimen 1.1.70 Saudi Arabia, sunnhetsattest, engelsk, 2011 01 specimen 1.1.31 Sunnhetsattest, Israel generell engelsk, 2013 06 specimen 1.1.26 India, sunnhetsattest for fisk og fiskevarer 1.1.21 Serbia, helsesertifikat, engelsk-serbisk 1.1.18 Usbekistan, Sunnhets- og veterinaerattest, russisk engelsk, 2010 03 specimen 1.1.16 New Zealand, helsesertifikat, laksefisk, engelsk 1.1.15 EØU, sunnhetsattest, russisk-engelsk, 2016-08 1.1.14 Egypt, sunnhetsattest, engelsk, 2010 03 specimen 1.1.12 Moldova, sunnhetsattest, rumensk engelsk, 2010 03 specimen 1.1.8 Brasil, sunnhetsattest villfisk, portugisisk engelsk 1.1.7 Brasil, sunnhetsattest oppdrettsfisk, portugisisk engelsk, 2014 11 specimen