Til hovedinnhold

Prosessfremkalte stoffer

Ved varmebehandling av mat (som røyking, tørking, grilling, fritering, fermentering og syrehydrolyse), oppstår kjemiske forurensninger som kan være helseskadelige.

Faglig råd og veiledning

Råd om prosessfremkalte stoffer

Dette menes med prosessfremkalte stoffer Lokalmat - innlandsfisk Røykaroma