Cookies, personvern og sikkerhet

Publisert 13.01.2014     Sist endret 16.01.2014

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Mattilsynet samler inn og bruker personopplysninger.

Informasjonskapsler/cookies
Mattilsynet har etter ekomloven plikt til å opplyse deg om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.

En informasjonskapsel er en liten fil som alle som surfer på internett kan motta fra ulike nettsider som besøkes. Kapslene lagres lokalt på harddisken din.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det lagres informasjonskapsler via din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Nettstatistikk og informasjonskapsler/cookies
Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Dette verktøyet bruker informasjonskapsler/cookies som registrerer brukernes IP-adresse og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er:

  • hvor mange som besøker ulike sider
  • hvor lenge besøket varer
  • hvilke nettlesere som benyttes

Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Derfor bruker mattilsynet.no et script (kode) som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen før informasjonen lagres av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Nyhetsbrev
Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra oss når vi publiserer ny informasjon på mattilsynet.no. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere navn og e-postadresse. Disse opplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Del/tips-tjenesten
Mattilsynets delingstjeneste kan brukes til å videresende tips eller dele artikler fra nettstedet. Opplysninger om deling, slik som e-postadresse, logges ikke. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Om du benytter send-videre-funksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre. Dette foregår automatisk.

Sikkerhet ved innsending
Innsending av data via skjemaene på mattilsynet.no er sikret gjennom kryptering.

Husk også at e-post sendes over Internett. Det vil si at opplysningene kan komme uvedkommende i hende. Sannsynligheten for at dette skal skje er imidlertid liten. Dersom du skal sende oss opplysninger som du mener er følsomme eller som uvedkommende kan misbruke, kan vi ikke anbefale deg å benytte e-post for å kontakte oss. Bruk heller brev.

E-post, skjemaer og deltagelse
Alle elektroniske henvendelser hører normal sett inn under arkivloven med forskrifter og vil omfattes av innsynsretten etter offentlighetsloven. Dette innebærer at e-poster og skjemaer derfor vil kunne bli tilgjengelig for alle som ber om å få det.

Saksbehandling og arkiv
Mattilsynet bruker ePhorte arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring og til dels elektronisk lagring av dokumenter. ePhorte er et arkiv- og saksbehandlingssystem som følger NOARK-standarden. Seksjon dokumentasjon er delegert det daglige ansvaret for systemet og at det er utarbeidet nødvendige rutiner for bruk av dette. Respektive avdelingsdirektører følger opp at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med rutinene.

Mattilsynet behandler personopplysninger for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter blant annet personopplysningslov, forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningens regler. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger. Som en del av den pålagte saksbehandlingen innhenter Mattilsynet i noen tilfeller opplysninger fra andre etater på eget initiativ etter lovhjemmel (forvaltningsloven §17).

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet etter Sikkerhetsloven og Beskyttelsesinstruksen.

Mattilsynet er pålagt å gjøre sine offentlige journaler tilgjengelig for allmennheten på Internett. En journal er systematisk og fortløpende registrering av alle inngående og utgående saksdokumenter.

Fant du det du lette etter?