Innmelding av døde produksjonsdyr

Publisert 22.08.2012     Sist endret 19.12.2017

Melding om døde dyr gjeld for følgjande artar og alder:

  • Døde storfe over 2 år
  • Døde sauer og geiter over 18 månader
  • Døde hjortedyr (inkludert tamrein) over 12 månader

Når det gjelder storfe, vil Mattilsynet i utgangspunktet berre ta prøver av døde storfe over 4 år.

Aldersgrensene over gjeld ikkje når dyret har endringar i åtferd eller har mista evna til å bevege seg naturleg. Er årsaka ukjend, skal Mattilsynet ta prøve uansett alder. Meld difor frå til Mattilsynet som vil vurdere tilfellet og behovet for å ta hjerneprøve. Ta i slike tilfelle kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Bruk skjemaet under for å varsle Mattilsynet om eit dødt dyr. Skjemaet har to sider. Felt merka med stjerne må fyllast ut. Meldinger blir behandla etter reglane i Forvaltningsloven, Offentleglova og Personopplysningsloven.

Sjå eventuelt Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer og for meir informasjon.

Første steg av utfyllinga:

Vi finn ikkje produsentnummeret.
Du kan likevel fortsetja utan å fylle inn dette nummeret.
Neste side har eit felt for kvar dyret er å finna.