Innmelding av døde produksjonsdyr

Publisert 22.08.2012     Sist endret 19.04.2018

Norsk Protein:

Etter at du har varsla Mattilsynet om det døde dyret og avtalt tid for å ta prøve, avtaler du henting av dyret hos Norsk Protein.

Bruk skjemaet for følgjande artar og alder:

  • Døde storfe over 2 år *
  • Døde sauer og geiter over 18 månader
  • Døde hjortedyr (inkludert tamrein) over 12 månader

* For storfe vil Mattilsynet i utgangspunktet berre ta prøver av døde storfe over 4 år.

Aldersgrensene over gjeld ikkje når dyret har endringar i åtferd eller har mista evna til å bevege seg naturleg. Er årsaka ukjend, skal Mattilsynet ta prøve uansett alder. Vi vil vurdere tilfellet og behovet for å ta hjerneprøve. I slike tilfelle er det best å ringje oss på tlf. 22 40 00 00.

Meldinger blir behandla etter reglane i forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven. Sjå forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer for meir informasjon.

Skjemaet har to sider.

Første steg av utfyllinga:

Vi finn ikkje produsentnummeret.
Du kan likevel fortsetja utan å fylle inn dette nummeret.
Neste side har eit felt for kvar dyret er å finna.