Innmelding av døde produksjonsdyr

Publisert 22.08.2012     Sist endret 07.11.2018

Norsk Protein:

Du må også varsle Norsk Protein AS for å bestille henting av det døde dyret. Det gjer du på skjema hos Norsk Protein eller på telefon til Norsk Protein si kundeteneste 941 35 475.

Bruk skjemaet for følgjande artar og alder:

  • Døde storfe over 4 år *
  • Døde sauer og geiter over 18 månader
  • Døde hjortedyr (inkludert tamrein) over 12 månader

Aldersgrensene over gjeld ikkje når dyret har endringar i åtferd eller har mista evna til å bevege seg naturleg. I slike tilfelle er det best å ringje oss på tlf. 22 40 00 00. Vi vil vurdere tilfellet og behovet for å ta hjerneprøve. Er årsaka ukjend tar Mattilsynet prøve uansett alder.

Meldinger blir behandla etter reglane i forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven. Sjå Dyrehelseforskriften for meir informasjon.

Skjemaet har to sider.

Første steg av utfyllinga:

Vi finn ikkje produsentnummeret.
Du kan likevel fortsetja utan å fylle inn dette nummeret.
Neste side har eit felt for kvar dyret er å finna.