Pancreas disease (PD)


Publisert 28.05.2013 | Sist endret 18.10.2017

Her har vi samlet alt aktuelt stoff om fiskesykdommen pankreassykdom (PD, pancreas disease) - fakta, regelverk, veiledning og skjema.

Mattilsynet har ansvar for å begrense og bekjempe PD når den bryter ut i oppdrettsanlegg. Hvilke tiltak som settes iverk avhenger av hvor PD-utbruddet er.

Oppdretterne skal forebygge for å hindre at PD bryter ut i anlegget. De skal melde fra til Mattilsynet ved mistanke og påvisning av PD og følge tiltakene som gjelder dersom det blir påvist PD.

Mer om pancreas disease (pd)

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

1.3.227 Kina, egenerklæring laks PD-SAV-GYRO-ILA, 2017-07 SPECIMENPDF
Mistenkt sykdomstilfelle/skadegjørerAltinn

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev