Tema

Pancreas disease (PD)

Publisert 29.01.2018     Sist endret 03.01.2022

Pankreassykdom (PD) er en virussjukdom som fører til at fisken slutter å spise, veksten blir lav og det er høy dødelighet. Fisken blir også mer mottagelig for andre sjukdommer og er vanskeligere å behandle mot lakselus.

PD kan ikke behandles med medikamenter. Godkjent vaksine har begrenset virkning.

PD i Norge forårsakes av virusvariantene SAV 3 og SAV 2.

Oppdretterne skal forebygge for å hindre at PD bryter ut i anlegget. De skal varsle Mattilsynet ved mistanke og påvisning av PD og følge tiltakene som gjelder dersom det blir påvist PD.

Mattilsynet har ansvar for å begrense og bekjempe PD når den bryter ut i oppdrettsanlegg. Hvilke tiltak som settes iverk avhenger av hvor PD-utbruddet er.

BarentsWatch Fiskehelse: Interaktivt kart viser sykdoms- og lakselussituasjonen i oppdrettsanleggene

Spørsmål og svar

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

1.3.227 Kina, egenerklæring laks PD-SAV-GYRO-ILA, 2018-02PDF
Mistanke om sykdomstilfelle / skadegjørerAltinn