Pancreas disease (PD)


Publisert 28.05.2013 | Sist endret 20.04.2015

Fiskesykdommen pankreassykdom (PD, pancreas disease) er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrettsnæringen i dag. PD kan ikke behandles med medikamenter. Det er godkjent vaksine mot sykdommen, men vaksinering har begrenset virkning.

PD i Norge forårsakes av virusvariantene SAV 3 og SAV 2. Sykdommen smitter ikke til menneske.

Sør for Hustadvika brukes forebyggende tiltak for å stanse videre spredning, redusere utbrudd og redusere tap i forbindelse med PD-utbrudd. Nord for Hustadvika er det en todelt strategi. PD forsårsaket av SAV 3 nord for Hustadvika bekjempes med umiddelbar utslakting etter påvisning av smitte eller sykdom. I området fra Nord-Trøndelag og nordover skal også PD forårsaket av SAV 2 bekjempes aktivt på tilsvarende måte.

PD forårsaket av SAV 2 blir i området mellom Hustadvika og Nord-Trøndelag håndtert med smitteforebyggende tiltak.

Mer om pancreas disease (pd)

Ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom (PD)

Send oss innspill innen: 01.06.2017

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

1.3.227 Kina, egenerklæring laks PD-ILA, 2015-04 specimenPDF
Mistenkt sykdomstilfelle/skadegjørerAltinn

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev