Regelverksprosess

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Omnibus – reguleringen av CMR-stoffer i kosmetikk

Publisert 13.03.2019     Sist endret 08.05.2019

Et reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser for bruk av CMR-stoffer i kosmetikk og kroppspleieprodukter ( kosmetikkforordningens vedlegg II, vedlegg III og vedlegg V), diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslaget er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk. CMR – stoffer er stoffer med harmonisert klassifisering som karsinogene, mutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper. Stoffene klassifiseres av det europeiske kjemikaliebyrået ECHA’s komitè for risikovurdering som CMR-stoffer i enten kategori 1A, 1B eller 2, avhengig av i hvilket omfang deres CMR-egenskaper er dokumentert.

Dette er forslaget til omnibus – regulering av CMR-stoffer:

  • Alle aktuelle CMR-stoffer som forbys føres opp på listen over forbudte stoffer i vedlegg II og der det er relevant, utgår av listene over stoffer som er underlagt bruksbegrensninger i vedlegg III eller V.
  • For CMR-stoffer med unntaksvis tillatelse, skal bruksbetingelsene fremgå av stofflistene i vedlegg III og vedlegg V ved at vedleggene oppdateres som relevant.

Rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Se også: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
 
Høring

Mattilsynet gjennomfører nå høring av saken etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om saken, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når saken er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

 

Høringsfrist 25.04.2019
 
Rettsakten fastsettes i EU

 

 
Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 
 
Rettsakten tas inn i forskrift

Rettsakten tas inn i forskrift om kosmetikk- og kroppspleieprodukter og er gjeldende i norsk rett. Fastsatte rettsakter vil bli kunngjort på denne siden. Datokolonne: Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS komiteen.

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver i seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret. 22 77 87 27