Fastsettelse av endring i forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter


Publisert 07.11.2017 | Sist endret 07.11.2017

Endringer i reguleringen av konserveringsmiddelet metylisotiazolinon (MI) i kosmetiske produkter som kan skylles av («rinse off»).

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som gjelder endringer i reguleringen av konserveringsmiddelet metylisotiazolinon (MI) i kosmetiske produkter som kan skylles av («rinse off»). Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Methylisotiazolinon (MI) er oppført i kosmetikkforordningens positivliste for konserveringsmidler (vedlegg V, post 57) og tillates brukt som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter som kan skylles av («rinse-off»). Maksimalt tillatt konsentrasjon (i bruksklare produkter som skylles av) endres fra 0,01 % til 0,0015 %.

Endringene ble fastsatt av Mattilsynet 30.10.2017 og er kunngjort i Norsk Lovtidend:

Forskrift om endring i forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter 

Fant du det du lette etter?