Endringer i tilbakeholdelsestidene for lidokain

Publisert 19.05.2017     Sist endret 05.10.2018

Forskrift om bruk av legemidler til dyr er endret, og trådte i kraft 24. januar 2018. Endringene forlenger tilbakeholdelsestidene for lidokain, med hensikt å unngå rester av legemiddelet i kjøtt og melk, for andre matproduserende dyr enn hest.

Presisering om bruk av lidokain til matproduserende dyr

Vi fått mange tilbakemeldinger fra praktiserende veterinærer om at Procamidor® ikke er et fullverdig alternativ ved enkelte typer lokalanestesi, spesielt til ledningsanestesi. Legemidlet Lidokel-Adrenalin® som inneholder lidokain, er tilsatt adrenalin. Det samme gjelder ikke for Procamidor®. Vi ønsker derfor å korrigere og utdype vår opprinnelige melding:

  • Procamidor® har ikke indikasjonen ledningsanestesi til produksjonsdyr.  Procamidor® og Lidokel-Adrenalin® kan derfor ved behov for ledningsanestesi begge brukes etter kaskaden til matproduserende dyr.
  • Procamidor® skal i utgangspunktet benyttes ved infiltrasjonsanestesi og epiduralanestesi hos storfe, sau og svin, da dette legemidlet er markedsført med disse indikasjonene til de nevnte dyreartene. Dersom veterinæren vurderer at Procamidor® likevel ikke har nødvendige egenskaper eller tilfredsstillende effekt ved enkelte typer lokalanestesi, kan veterinæren fortsatt velge å benytte Lidokel-Adrenalin®.

Tilbakeholdelsestiden når dyr blir behandlet med legemidler etter «kaskaden» er som hovedregel minst 28 døgn for slakt og minst 7 døgn for melk. Norge gjorde et unntak fra denne hovedregelen for lidokain i 2005, som tillot kortere tilbakeholdelsestider.

Dette unntaket er nå opphevet. Heretter er tilbakeholdelsestiden for lidokain minst 28 døgn for slakt og minst 7 døgn for melk når dyr behandles etter kaskaden.

For hest gjelder fortsatt som oppgitt i Felleskatalogen at det ikke er tilbakeholdelsestid, men ved slakting innen ett døgn kasseres injeksjonssted, lever og nyrer.

Fant du det du lette etter?