Tuberkulose hos høns

Publisert 18.01.2013     Sist endret 10.12.2020

Tuberkulose hos høns er en kronisk og alvorlig bakteriesjukdom. Den forekommer i de fleste land.  Sjukdommen ble utryddet i Norge ved systematisk nedslakting av alle smitta besetninger. Den ble siste gang påvist i 1985.

Sjukdommen kan smitte til mennesker.

Den har et kronisk forløp, og en ser symptomer på sjukdom seint i infeksjonsperioden. Avmagring er det mest karakteristiske symptomet. Etter hvert vil infeksjonen spre seg, og det er særlig lever, milt og tarm som angripes. Ved obduksjon av dyrene vil en se karakteristiske knuter av varierende størrelse i angrepne organer

Hønsetuberkulose er en gruppe B-sjukdom, og mistanke om sjukdommen skal meldes til Mattilsynet.

Dersom sjukdommen påvises, vil den bli bekjempet ved avliving og destruering av alle dyrene i flokken.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Innhold på sidenInnhold på sidenLukk

Innhold på siden