Salmonelloser hos storfe og andre arter

Publisert 09.11.2018     Sist endret 09.11.2018

Bakterier innenfor slekten Salmonella forårsaker sykdommen salmonellose. De fleste av de over to tusen variantene av Salmonella kan gi diare hos mange arter inkludert storfe. Symptomene kan bli alvorlige, særlig på kalv. De mest sannsynlige smittekildene for utbrudd hos storfe er viltlevende dyr, mennesker, for eller vann.

 Norske myndigheter kontrollerer mat, dyr og dyrefor, og norske husdyr er svært sjelden infisert. Forekomsten av Salmonella i norske, svenske og finske husdyr er svært lav sammenlignet med de fleste andre land.

Salmonella infeksjoner håndteres som gruppe B-sykdom.

Salmonellainfeksjoner kan også gi alvorlige symptomer hos menneske, og smitten kan gå både fra menneske til dyr og omvendt.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00