Smittsomt blæreutslett på svin

Publisert 11.12.2012     Sist endret 14.03.2013

Smittsomt blæreutslett er en virussykdom hos gris. Sykdommen smitter ikke til mennesker. Sykdommen er ikke alvorlig for gris, men likevel som alvorlig fordi symptomene er vanskelige å skille fra den fryktede dyresykdommen munn- og klauvsjuke.

Det engelske navnet på sykdommen er Swine vesicular disease (SVD).

Sykdommen har aldri blitt påvist i Norge eller i Skandinavia, men det har vært utbrudd av sykdommen i Sør-Europa.

Smittsomt blæreutslett hos gris er en A-sykdom, og mistanke om sykdommen skal rapporteres til Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00