Afrikansk hestepest

Publisert 14.04.2013     Sist endret 14.11.2017

Afrikansk hestepest er en alvorlig, ofte dødelig, virussjukdom hos hest som overføres via insekter. Symptomene er høy feber, åndenød og sviktende blodsirkulasjon. Mennesker smittes ikke.

Sjukdommen smitter ikke direkte fra hest til hest, men overføres med sviknott, som er små, blodsugende insekter som også finnes i Norge. Smitte kan spres til nye områder ved transport av infiserte hester, og stikkende insekter som er bærere av virus kan spres med vinden over store avstander.

Afrikansk hestepest er nokså vanlig i Afrika. Av og til har sjukdommen spredt seg østover og nordover og til Sør-Spania og deler av Portugal. Sjukdommen er aldri påvist i Norge eller ellers i Europa.

Afrikansk hestepest er en A-sykdom, og mistanke om sykdommen skal rapporteres til Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00