Afrikansk svinepest

Publisert 11.12.2012     Sist endret 11.03.2019

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til mennesker.

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet.

Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. I Norge er det forbudt å fôre svin med kjøtt.

Tidligere har det vært utbrudd av sykdommen i mange land, blant annet i Afrika, Sør-Amerika og Europa (Portugal, Spania, Frankrike, Malta, Belgia og Nederland). De siste årene har sykdommen spredt seg til Baltikum og deler av Balkan. Afrikansk svinepest er nå utbredt i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina, og det er også meldt om tilfeller i Russland, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Moldova, Tsjekkia, Romania og Belgia.

Oppdatert informasjon om forekomsten av afrikansk svinepest rundt om i verden finnes på OIEs database.

Afrikansk svinepest er en A-sykdom, og mistanke om sykdommen skal rapporteres til Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Beredskap

Mattilsynet har en egen beredskapsplan for Afrikansk svinepest fra juni 2019 som beskriver forebyggende tiltak og håndtering av mistanker og påviste tilfeller av Afrikansk svinepest.

Faglig beredskapsplan afrikansk svinepest