Afrikansk svinepest

Publisert 11.12.2012     Sist endret 11.12.2012

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Siste nytt

Nå kan jegere få godtgjørelse for å sende inn prøver av villsvin som er felt i Norge

Statusrapport og risikovurdering for ASP

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til mennesker.

Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. I Norge er det forbudt å fôre svin med kjøtt. Smitte kan også spres med klær, fottøy og gjenstander, f.eks. jaktutstyr.

Se Mattilsynets råd til jegere som skal jakte i utlandet, som også er nyttige for andre som har hatt kontakt med svin i utlandet.

Utbredelse

Sykdommen har vært kjent i det sørlige og østlige Afrika siden tidlig på 1900-talet. Flere ganger er sykdommen blitt spredd til andre land i Afrika, Sør-Amerika og Europa (Portugal, Spania, Frankrike, Malta, Belgia og Nederland). Med unntak av øya Sardinia i Italia (der sykdommen har vært endemisk siden 1978) er smitten utrydda i Sør-Europa.

De siste årene har sykdommen spredt seg i Baltikum og deler av Balkan. Afrikansk svinepest er nå utbredt i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina, og det er også meldt om tilfeller i Russland, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Moldova, Tsjekkia, Romania, Ungarn, Serbia, Slovakia, Belgia, Hellas, Tyskland og mange land i Øst-Asia, bl.a. Kina, Filippinene og Vietnam.

Oppdatert informasjon om forekomsten av afrikansk svinepest rundt om i verden kan søkes fram i WAHISs database.

Symptomer

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, opphørt matlyst, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet. Aborter er også vanlig. Griser kan dø raskt uten at en har observert særlige symptomer på forhånd, men de fleste dør etter 2-10 dager.

Følgende symptomer skal gi mistanke om afrikansk svinepest:

  • Feber med sykdom og død hos flere griser i alle aldre uten annen klar årsak.
  • Feber med misfarging og blødninger i huden, blødninger i lymfeknuter, nyrer, milt (som er forstørret og mørk, særlig ved akutt form) eller urinblære eller sårdannelser i galleblæra.
  • Aborter

Afrikansk svinepest er en A-sykdom, og mistanke om sykdommen skal umiddelbart varsles  til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Ved funn av syke eller selvdøde villsvin (også dyr som er drept eller skadet i trafikken) skal dette alltid gi mistanke om afrikansk svinepest og Mattilsynet skal alltid varsles. Mattilsynet vil inspisere, ta ut prøver og følge opp mistanken videre. Mattilsynet betaler en godtgjørelse på 2000 kroner for meldinger om syke og selvdøde villsvin. Vi betaler også en godtgjørelse på 500 – 2000 kroner for innsending av prøver fra villsvin som er felt under jakt, og i tillegg får jegeren gratis undersøkelse av slaktet for trikiner.

Oppdatert informasjon om forekomsten av Afrikansk svinepest i EU finnes på EU-kommisjonens temaside om Afrikansk svinepest.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Beredskap

Mattilsynet har en egen beredskapsplan for Afrikansk svinepest fra juni 2019 som beskriver forebyggende tiltak og håndtering av mistanker og påviste tilfeller av Afrikansk svinepest.

Faglig beredskapsplan afrikansk svinepest 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev