Faktaartikkel

Godtgjørelse for å melde fra om syke og døde villsvin

Publisert 13.02.2020     Sist endret 01.03.2022
Villsvin
Villsvin  Foto: Colorbox

Mattilsynet utbetaler fra 1. mars 2022 en godtgjørelse på 3000 kroner til dem som melder fra om syke og selvdøde villsvin. Målet med godtgjørelsen er å motivere alle til å varsle Mattilsynet raskt om mulig forekomst av smittsomme dyresykdommer.

Villsvin hører ikke naturlig hjemme i Norge. Likevel har arten vandret inn fra Sverige og er observert langs svenskegrensen fra Halden i sør til Trøndelag i nord. Siden villsvin bidrar til å spre smittsomme sykdommer, blant annet afrikansk svinepest, er det viktig for myndighetene til å oppdage alvorlige sykdommer så raskt som mulig for å hindre spredning. Å ta prøver av syke og selvdøde dyr er den viktigste overvåkningen vi kan gjøre på villsvin i Norge.

Disse dyrene får du godtgjørelse for å melde fra om:

  • Syke dyr
  • Dyr som har dødd av seg selv i naturen
  • Påkjørte dyr (skadde og døde)

Du må enten kunne vise oss funnstedet eller oppgi nøyaktig kartreferanse når du er i kontakt med oss. Vi utbetaler kun godtgjørelse for de dyrene det er mulig å finne igjen så vi kan ta prøver av dem.

Mattilsynet utbetaler nå i tillegg godtgjørelse for prøvetaking av dyr som er skutt under jakt.

Ring 22 40 00 00 for å varsle oss. Vi tar imot meldinger om døde og syke villsvin hele døgnet.

Fant du det du lette etter?