Blåtunge

Publisert 11.12.2012     Sist endret 22.01.2013

Blåtunge (Bluetongue) er en insektoverført virussjukdom hos drøvtyggere som sau, geit, ku, hjort, elg og rådyr. Sykdommen smitter ikke fra dyr til dyr, men blir overført mellom dyrene av sviknott. Blåtunge gir ikke sykdom hos mennesker.

Sykdommen skyldes et virus som overføres fra dyr til dyr med ulike arter av insektet sviknott (Culicoides). I Norge finnes det flere arter av sviknott som kan overføre smitte mellom dyr. I tillegg kan sykdommen overføres med sæd.

Symptomer på sykdommen kan være diffuse, de mest synlige symptomene ses på sau. Symptomer man kan se ved blåtunge er hevelser i hodet, sår i munn og nese, sikling, det renner fra øynene, halthet og hevelser i juret. Dyrene kan få blålig tunge, men det er mer sjelden. Sykdommen kan være dødelig for sauer, men gir sjelden dødsfall blant storfe.

I Norge ble fire storfebesetninger smittet med blåtunge i 2009. Det ble innført strenge restriksjoner på flytting av dyr i hele Sør- Norge, og en omfattende prøvetaking av mottakelige dyr ble gjennomført. Det skjedde ingen smittespredning fra disse fire besetningene og Norge ble erklært fritt for blåtunge 6. april 2011.

Blåtunge er en A-sykdom og mistanke om sykdommen skal meldes til Mattilsynet.

 

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Blåtunge - beredskapsbrosjyre PDF