Overvåkingsprogram 2020 – Brucellose sau og geit

Publisert 18.06.2021     Sist endret 18.06.2021

Det var ingen påvisninger av brucellose hos norske sauer og geiter i 2020.

Norge har hatt et overvåkningsprogram for brucellose siden 2004. Først bare for sau, siden 2007 også for geit.

Brucellose er en zoonose, en sykdom som kan smitte over til mennesker, og kan forårsake en alvorlig infeksjon hos mennesker kjent som Malta-feber. Brucella melitensis er utbredt hos sauer og geiter i flere middelhavsland, men har aldri blitt påvist hos dyr i Norge eller noen av de andre nordiske landene.

I lys av den unike posisjonen, og basert på dokumentasjon utarbeidet av Veterinærinstituttet, fikk Norge i april 2021 status som et land som er fri for sykdommen.

Hva undersøkte vi:8 600 blodprøver fra sauer fra tre tusen besetninger, 1 500 blodprøver fra geit fra femti besetninger pluss samlemelkeprøver fra i underkant av to hundre besetninger
Tidsrom:

januar – mai og september – november

Hva lette vi etter:Vi lette etter antistoffer mot bakterien Brucella melitensis
Hva fant vi:I 2020 ble antistoffer ikke funnet i noen av besetningene. Ser vi hele perioden fra 2004 og fram til i dag under ett, har Veterinærinstituttet kommet fram til at det er 99 % sannsynlighet for at forekomsten av positive besetninger er lavere enn 0,2 %.
Hvem utførte oppdraget?Mattilsynet har tatt ut blodprøvene og Tine melkeprøvene. Veterinærinstituttet planlegger overvåkningen, analyserer prøvene, sammenstiller og analyserer dataene og rapporterer.

 

Les også:

Norge har fått fristatus for brucellose hos småfe

Brucella hos sau og geit 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner