Regelverksprosess

Lettelser i fôringsforbudet, og mulighet for å bruke svinemel, fjørfemel og insektmel i fôr til svin og fjørfe under visse vilkår

Publisert 21.10.2021     Sist endret 02.05.2022

Mattilsynet gjennomfører en EU-rettsakt som medfører endringer i TSE-forskriften. Forordning (EU) 2021/1372 endrer vedlegg IV kapittel I, II, III, IV og V i TSE-forordningen som omhandler bruk av animalske proteiner til ikke-drøvtyggere (omtales som fôringsforbudet).

Hovedinnhold i forskriftsutkastet:

  • Det blir tillatt å bruke svinemel i fôr til fjørfe
  • Det blir tillatt å bruke fjørfemel i fôr til svin
  • Det blir tillatt å bruke insektmel i både svine- og fjørfefôr
  • Det er strenge krav til produksjon, lagring, transport og testing for å hindre at slike animalske proteiner forurenser fôr til drøvtyggere, og at forbudet mot å fôre dyr med protein fra samme art ivaretas
  • Det blir tillatt å bruke kollagen og gelatin fra drøvtyggere i fôr til ikke-drøvtyggere.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Forordning (EU) 2021/1372 blir vedtatt i EU.

 17.08.2021
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Kylling 23.12.2021
Norgesfôr AS 23.12.2021
Insektsnæringen ved Invertapro, Norinsekt, Pronofa, og Ecoprot 22.12.2021
Fiskå Mølle AS 22.12.2021
Ecoprot AS 21.12.2021
Biosirk Norge AS 21.12.2021
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 15.11.2021

Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Utkast til høringsdokumenter til LMD for klarering før høring.

 20.10.2021
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Kylling 23.12.2021
Norgesfôr AS 23.12.2021
Insektsnæringen ved Invertapro, Norinsekt, Pronofa, og Ecoprot 22.12.2021
Fiskå Mølle AS 22.12.2021
Ecoprot AS 21.12.2021
Biosirk Norge AS 21.12.2021
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 15.11.2021

Høring

Mattilsynet sender utkast til nye regler for lettelser i fôringsforbudet på høring med frist 22.12.2021.Høringsfrist 22.12.2021
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Kylling 23.12.2021
Norgesfôr AS 23.12.2021
Insektsnæringen ved Invertapro, Norinsekt, Pronofa, og Ecoprot 22.12.2021
Fiskå Mølle AS 22.12.2021
Ecoprot AS 21.12.2021
Biosirk Norge AS 21.12.2021
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 15.11.2021

Vedtatt

Nye regler er tatt inn i EØS-avtalen og gjeldende i norsk rett.

 02.05.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Wear Stubberud, seniorrådgiver seksjon planter og innsatsvarer, tlf. 22 77 91 42