Ingen funn av fotråte hos sau i 2020

Publisert 30.04.2021     Sist endret 30.04.2021

I mange år har bønder, myndigheter og landbruksforvaltningen arbeidet med å utrydde den smittsomme dyresykdommen fotråte. Nå gir arbeidet resultater. I fjor var det ingen prøver som påviste fotråtesmitte hos sau. Det er også godt nytt for dyrevelferden.

Fotråte er en dyresykdom som fører til halte dyr, og gir redusert dyrevelferd og nedsatt produksjon. Resultatet fra overvåkingen av sauebesetninger for fotråte i 2020 viser ingen tilfeller av sykdommen.

– Bekjempelsen av dyresykdommen fotråte bidrar til god dyrevelferd og dyrehelse for tusener av dyr. Det er et resultat av godt samarbeid mellom myndigheter, næringen og forvaltningen, og absolutt et prosjekt til etterfølgelse, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

I 2008 ble fotråte påvist i Norge. Da tok næringen et stort ansvar for å bekjempe sykdommen, og prosjektet Friske føtter ble satt i gang. Prosjektet har vært et samarbeid mellom husdyrnæringa, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Animalia, og målet har vært å kartlegge og bekjempe fotråte hos småfe.

– Friske dyr i landbruket betyr også mindre bruk av antibiotika og generelt mindre smitte mellom dyr og mennesker, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad

Viktig med fortsatt innsats

– Jeg deler gleden av de gode resultatene, men det er samtidig viktig å minne om at vi ikke kan senke skuldrene helt. Vi har fremdeles restriksjoner på flytting av dyr i området som har hatt tilfeller tidligere, og minner om at alle må huske på fotbading av sauer, før flytting mellom besetninger, for å hindre mulig smitte. Flytting av dyr mellom besetninger er den viktigste årsaken til spredning av smittsomme sykdommer. Som mange andre smittsomme sykdommer hos sau kan denne sykdommen ligge uoppdaget i lengre perioder, og tilsynelatende friske dyr kan spre smitte. Det er likevel svært positivt at vi ikke har funnet noen tilfeller i fjor eller så langt i år. Det gode samarbeidet med næringen bærer frukter, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef i Mattilsynet. 

 

Fortsetter overvåkingen

Veterinærinstituttet overvåker forekomsten av fotråte hos sau på oppdrag fra Mattilsynet, og gir råd til både Mattilsynet og næringen. Veterinærinstituttet har som del av utbruddsoppklaring, kartlegging og sykdomsovervåking analysert over 20 000 prøver. 

– Året 2020 er første gang vi ikke finner noen tilfeller av fotråte siden før utbruddet i 2008. Formålet med overvåkingsprogrammet er å dokumentere status for fotråte hos sau og å kunne avdekke og bekjempe sykdommen. Det har blitt avdekket smitte i 16 besetninger ved slakteriovervåking i løpet av de foregående årene. Dette viser tydelig at overvåkingen fungerer, sier Annette Kampen, dyreartsansvarlig for småfe i Veterinærinstituttet.

 

Næringen viktig

– Sykdomsbekjempelse er langsiktig arbeid som krever utholdenhet både når det gjelder overvåking og forebyggende tiltak, sier fagsjef og tidligere prosjektleder for Friske føtter, Synnøve Vatn i Animalia. Siden 2008 har lokale klauvinspektører ansatt i Animalia undersøkt over 400 000 sauer ute i besetninger og 900 000 sauer på slakteri.

Gode smitteforebyggende tiltak er som alltid svært viktig, i tillegg til overvåking på slakteri og å sjekke ut mistenkelige tilfeller i felt. Årvåkne bønder og veterinærer som varsler ved mistenkelige symptomer har en viktig rolle og er førstelinjeforsvaret ved de fleste smittsomme dyresykdommer.

Fant du det du lette etter?