Faktaartikkel

Fugleinfluensa hos ville fugler: Meld fra om døde fugler

Publisert 15.11.2021     Sist endret 23.11.2021

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) hos ville fugler flere steder i Norge. Mattilsynet oppfordrer derfor folk som ferdes langs sjø, vann og våtmarksområder om å melde fra til Mattilsynet når de finner sjuke eller døde fugler slik at vi kan få undersøkt om de har fugleinfluensa.

Fakta: Fugleinfluensa hos ville fugler

Høypatogen fugleinfluensa ble første gang påvist hos ville fugler i Norge høsten 2020. Siden er det påvist høypatogen fugleinfluensa hos flere ville fugler her til lands.

Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med dette viruset, og Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav.

Se oversikt over påvisninger hos Veterinærinstituttet

Mattilsynet ønsker særlig å bli varslet dersom du finner sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråkefugler)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Det er viktig at du oppgir hvor fuglen er funnet så nøyaktig som mulig og hvor den kan hentes når du melder ifra til Mattilsynet. Oppgi adresse og helst også kartreferanse som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen din.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa.

Men ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak, bør du kontakte det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Mattilsynet vil vurdere om fuglene skal undersøkes for smitte, men det er uansett viktig at du varsler oss.

Dersom du ikke har fått beskjed om at Mattilsynet ønsker å ta prøver innen 2 arbeidsdager etter at du meldte fra, trenger du ikke å ta vare på fuglen lenger.

Av hensyn til generell smittefare bør du unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og / eller døde fugler. Bruk derfor hansker og legg fuglen i en plastpose. Vask hendene godt etterpå.

Fant du det du lette etter?