Hva betyr det for deg som har høner i hagen om det påvises fugleinfluensa i nærområdet?

Publisert 29.11.2021     Sist endret 24.12.2021

Ved påvisning av fugleinfluensa på villfugl eller fjørfe i kommersielle besetninger, setter Mattilsynet i verk tiltak for å hindre videre smittespredning til fjørfe og andre fugler i fangenskap i området. Disse tiltakene gjelder også for deg som høner i hagen eller  andre fugler i fangenskap.

Område med portforbud:

Rogaland: Portforbud etter påvisning av høypatogen fugleinfluensa i to kommersielle fjørfebesetninger 

 

Portforbud

Fjørfe må holdes inne eller ute under tett tak med skjerming på sidene

Portforbud betyr at alle fjørfe og andre fugler i fangenskap i et bestemt område må holdes inne, eventuelt ute i en innhegning med tett tak og skjerming (f.eks. netting fra gulv til tak) på sidene som hindrer villfugler tilgang.

Ender og gjess skal ikke holdes sammen med andre fjørfearter. Det er fordi ender og gjess er særlig utsatt for fugleinfluensasmitte. Hvis du har ender og gjess sammen med andre fjørfearter må du nå holde disse fysisk adskilt fra hverandre. Du kan søke Mattilsynet om unntak fra forbudet dersom endene og gjessene holdes på en slik måte at de ikke har kontakt med andre fjærfearter.

Husk at det også er forbudt å bruke utendørs vannreservoar til fuglene dine så lenge det er portforbud.

Les mer om porforbudforskriften for fjørfe

 

Obligatorisk å registrere fjørfeholdet

Det er obligatorisk å registrere hobbyfjørfehold i området der portforbudet gjelder.

I tillegg oppfordrer Mattilsynet alle andre som har hobbyfjørfehold til å registrere eller oppdatere endringer om fugleholdet sitt hos Mattilsynet. Det er viktig for den generelle sykdomsberedskapen.

Eventuell sykdom hos hønene dine kan få store konsekvenser for andre fjørfehold i nærheten av deg. Det er derfor viktig for oss i Mattilsynet å vite hvor mange fjørfehold som finnes og hvor de er lokalisert, slik at vi hurtig og effektivt kan sette inn tiltak for å forebygge og forhindre videre smittespredning.

Vi ønsker også at du holder informasjonen om fjørfeholdet ditt oppdatert. Dersom du f.eks. bestemmer deg for å slutte med fjørfe, er det viktig at du gir beskjed til Mattilsynet om dette slik at dyreholdet ditt blir avregistrert.

Les mer om hvordan du registrerer fjørfeholdet ditt hos Mattilsynet

 

Forbud mot markeder og utstillinger med fjørfe og fugler

Det er forbudt å avholde markeder, skuer, utstillinger eller kulturelle arrangementer der fjørfe eller andre fugler i fangenskap samles i disse kommunene

Det kan gis unntak fra forbudet for andre arter enn andefugler. Du må søke Mattilsynet for å få innvilget unntaket.

Tiltak som hindrer direkte eller indirekte kontakt mellom fjørfe fra ulike besetninger og direkte eller indirekte kontakt mellom fjørfe og ville fugler vil bli vektlagt når vi vurderer søknaden.

 

Soner

Dersom Mattilsynet oppretter soner som følge av at fugleinfluensa er påvist i et dyrehold, betyr det i praksis at det settes i verk ekstra tiltak for å hindre at andre fugler blir syke.

Ved innføring av soner gjelder pliktene og forbudene også deg som har hobbyfjørfe.

De viktigste tiltakene i sonen som du må følge

Forbudt å flytte og selge fugler og egg

I sonen er det forbudt å transportere og flytte fjørfe, andre fugler i fangenskap, rugeegg, konsumegg eller fjørfekadaver. Forbudet gjelder ikke egg og kyllingprodukter du kjøper i butikk.

Det betyr også at det ikke er lov til å kjøpe eller selge fugler i sonen. Det er mulig for Mattilsynet å gi unntak fra noen av disse forbudene, med strenge vilkår. Ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn for nærmere informasjon. 

Rengjøring og desinfisering

Kommersielle fjørfehold har krav om smittesluse. Du som har høner i hagen, må også gjøre tiltak for å hindre smitte.

Huskeliste for smittevern i sonen:

  • Pass på at færrest mulig er i kontakt med hønene dine.
  • Hold det rent og ryddig på området der dyrene oppholder seg.
  • Når du eller andre skal inn i dyreholdet ditt, må alle ta på egne sko som kun brukes inne på området der dyrene oppholder seg (evt. skoovertrekk til engangsbruk). Skoene må tas av igjen når man forlater området.
  • Det må benyttes desinfeksjonsmidler på skoene ved inn- og utgang av dyreholdet. Mattilsynet anbefaler Virkon S® i 2 % løsning eller Virocid® i 0,5 % løsning. Pass på at desinfeksjonsløsningen byttes når den rosa fargen på desinfeksjonsmiddelet (Virkon S) er borte og minimum en gang per uke. Ved temperaturer under 10 grader må styrken på løsningen økes.
  • Husk at det som skal desinfiseres må være rent for at desinfeksjonsmiddelet skal virke.
  • Sørg for god vask og desinfeksjon av hender når du går inn i og ut av området der dyrene oppholder seg.
Fant du det du lette etter?