Faktaartikkel

Informasjon om fugleinfluensa til deg som har høner i hagen.

Publisert 01.12.2020     Sist endret 13.07.2021

Portforbudet for fjørfe som ble innført i 37 kommuner i Vestfold og Telemark og Viken, er opphevet fra 3. september. Husk på at selv om smittefaren nå er redusert og portforbudet er opphevet, kan det fortsatt finnes enkelte smittende fugler i Norge. Fugleinfluensa vil i fremtiden kunne finnes i villfuglbestanden i Norge, i hele eller deler av året.

Mattilsynet vil fortsatt ha skjerpet overvåking og prøvetaking av døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker og rovfugl.

Registrering av hobbyfjørfehold blir nå frivillig

I forbindelse med oppheving av portforbudet, vil også kravet om obligatorisk registrering av hobbyfjørfehold, oppheves. Det betyr at det ikke lenger er obligatorisk å registrere nye hobbyfjørfehold. Av hensyn til Mattilsynets generelle beredskap når det gjelder smittsomme sykdommer på fugler, er det av stor betydning at Mattilsynet kjenner til flest mulig hobbyfjørfehold.. Mattilsynet oppfordrer derfor alle til å registrere hobbyfjørfe hos Mattilsynet. Vi ønsker også at du holder informasjonen om fjørfeholdet ditt oppdatert. Dersom du f.eks. bestemmer deg for å slutte med fjørfe, er det viktig at du gir beskjed til Mattilsynet om dette slik at dyreholdet blir avregistrert.  

Det er svært viktig at du beskytter dyra dine mot smitte

Det er svært viktig med smitteforebyggende tiltak, og alle som har tamme fugler, enten som hobby eller i næring, har selv ansvar for å gjennomføre disse tiltakene.

Risikoen for at dine dyr blir smittet er avhengig av den smittebeskyttelsen du har i dyreholdet ditt, det er du som er smittevernsjefen for dyrene dine. Husk på at det til enhver tid kan finnes ville fugler som er smittet med fugleinfluensa eller andre smittsomme fjørfesykdommer i nærheten av dyrene dine. Det er derfor viktig å opprettholde høyt fokus på smittevern og lav terskel for å undersøke for fugleinfluensa ved økt dødelighet og nedsatt produksjon og fôr- og vannopptak i tamfuglbesetninger. Ta kontakt med veterinær dersom du mistenker at dyrene dine er syke. Du må beskytte fôr og vann slik at ville fugler ikke kommer til det. Dersom du bruker ubehandlet overflatevann til fuglene må du koke det først slik at smitte ikke kan overføres. Vann fra godkjent vannverk (springen) ansees som trygt.

Direkte kontakt med smittede fugler eller kontakt med avføring fra disse er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa. Du kan selv gjøre mye for å hindre smitte fra ville fugler til fuglene dine og til andre fugler i Norge.

  • Ha minst mulig besøk i fjørfeholdet.
  • Alle som er i kontakt med fuglene dine skal ha rene klær og fottøy, og vaske hendene. Kanskje er det klokt med egne sko som ikke brukes ute eller overtrekk til skoene, når du går inn i dyreholdet ditt? Det aller viktigste er uansett å passe på at sko som har vært i kontakt med avføring fra ville fugler ikke kommer inn i området hvor du holder dine fugler.
  • Har du selv vært i kontakt med ville fugler? Ta en dusj og skift klær før du er i kontakt med egne fugler.
  • Hold det rent og ryddig rundt fjørfehus og innhengninger. Sørg for å fjerne fôrsøl, eggsøl og annet som kan tiltrekke seg ville fugler.

Følg med på dyrene dine

Det er viktig å oppdage eventuell smitte så tidlig som mulig for å hindre at smitten sprer seg.

Symptomer på fugleinfluensa hos dine høner/fjærkre kan være:

  • dyr som dør plutselig
  • de legger mindre egg enn vanlig
  • de spiser og drikker mindre enn vanlig
  • generell endring i adferd i flokken

Hos fjørfe fører høypatogen fugleinfluensa som oftest til at dyra dør raskt, uten å ha vist symptomer på forhånd.  Av og til får dyra luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer (bevegelsesforstyrrelser, lammelser).

Ta kontakt med veterinær dersom du har mistanke om sykdom i flokken din, og husk å varsle Mattilsynet på 22 40 00 00 dersom du har mistanke om alvorlig smittsom sykdom.

Forbud mot utstillinger, markeder og lignende er nå opphevet

I forbindelse med at portforbudet nå oppheves fra 3. september 2021, oppheves samtidig forbudet mot å avholde markeder, skuer, utstillinger eller kulturelle arrangementer der fjørfe eller andre fugler i fangenskap samles

Legg til rette for god dyrevelferd også i perioder med økt smittefare

Du som dyreeier har en generell plikt til å beskytte dyra dine mot eventuell smitte. Vi forventer at fugleinfluensa i fremtiden vil kunne finnes hos i villfuglbestanden i Norge, hele eller deler av året. Det er viktig at du som har høner og andre fugler ute i friluft, eller du som vurderer å skaffe deg dette, tenker nøye gjennom hvordan du skal beskytte fuglene dine mot eventuell smitte fra ville fugler. Det krever mye å ha dyr, og levemiljøet skal oppfylle visse kriterier, også når nødvendige smitteverntiltak må settes i verk. Det er ditt ansvar som dyreeier å sikre dette.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer