Faktaartikkel

Informasjon til jegere om fugleinfluensa og jaktforbud i Rogaland

Publisert 14.12.2020     Sist endret 25.11.2021

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos ville og tamme fugler i Norge. Derfor er det innført jaktforbud på fugl i deler av Rogaland. Det er også restriksjoner på transport av skutt fuglevilt. Her finner du en oversikt over hva du som jeger trenger å vite.

Ville fugler kan være smittet av fugleinfluensa. For å hindre smitte har Mattilsynet opprettet en risikosone (3-kilometerssone) og en observasjonssone (10-kilometerssone) i området der smitten er påvist

Jaktforbud på fugl

Det er innført jaktforbud på ville fugler i 15 kommuner i Rogaland. Jaktforbudet gjelder for følgende kommuner: Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Klepp, Time, Gjesdal, Hjelmeland, Strand, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Eigersund, og Hå.

Jaktforbudet er innført for å hindre smitte til fjørfe og andre fugler i fangenskap. Det er stor tetthet av fjørfe og andre fugler i fangenskap i dette området.  Når du håndterer ville fugler som kan være smittet med fugleinfluensa under jakt, kan støv og virus fra fuglenes fjørdrakt og hud virvle opp i miljøet.

Fugleinfluensavirus kan på denne måten direkte eller indirekte spres til fjørfe og andre fugler i fangenskap. Spredning av virus i dette fjørfetette området øker smittefaren for alle fugler i fangenskap. Mange fugler i fangenskap kan bli syke og dø, og det vil i tillegg skape store utfordringer for produksjon av egg og slaktekylling/fjørfekjøtt i området.

I tillegg er det i sonene forbudt å:  

 • transportere ville fugler, rugeegg fra ville fugler og rugeegg fra fugler i fangenskap ut av sonene
 • transportere produkter med opprinnelse fra viltlevende fugl (kjøtt og innmat) til humant konsum ut av sonene
 • transportere animalske biprodukter (slakterester og avfall) mellom eller ut av sonene, dersom de helt eller delvis stammer fra fugler i sonene. Det er likevel tillatt å transportere disse til behandling i biproduktanlegg for behandling i tråd med animaliebiproduktforskriften
 • sende animalske biprodukter fra fugler i risikosonen til utlandet
 • sette ut fuglevilt

Det er mulig å søke om unntak fra forbudene. Det gjør du ved å kontakte Mattilsynets regionkontor på sorogvest.fugleinfluensa@mattilsynet.no

Viktig med god hygiene

Det er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av vilt. Når du i forbindelse med jakt håndterer ville fugler som kan være smittet med fugleinfluensa, kan støv og virus fra fuglenes fjørdrakt og hud virvle opp, eller du kan komme i kontakt med smitte fra dyrets svelg, innvoller og tarminnhold.

Ender, gjess, svaner, vadefugler og åtseletere er mest mottakelige for fugleinfluensa, men andre arter kan også bli smittet. Det kan finnes fugler som er smittet uten at de viser symptomer på det.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav, men du bør likevel ta forholdsregler for å redusere risikoen ytterligere. Husk at disse forholdsreglene også er viktige for å hindre å bli smittet av eller spre mange andre infeksjonssykdommer, som ville fugler kan være bærere av.

Råd til deg som håndterer fuglevilt

 • Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Bruk gjerne engangshansker.
 • Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis.
 • Dersom du har åpne sår på hender, må disse tildekkes før håndtering av vilt. Rens sår grundig etter at du er ferdig.
 • For å minske eventuell smitte gjennom støv, bør du flå fuglevilt fremfor å plukke det. Dersom du likevel velger å plukke fjærene, anbefaler vi å gjennombløte fjærdrakten først. Det gir mindre støv ved håndteringen.
 • Flåing/plukking av vilt bør foregå utendørs. Legg avfallet i en pose og kast i restavfallet.
 • Hvis det støver mye eller dersom du håndterer store mengder fuglevilt bør du bruke FFP3-maske (virusmaske) for å beskytte deg.
 • Bruk gjerne beskyttelsesbriller dersom det er fare for støving og sprut ved håndtering av fuglevilt.
 • Ved uttak av innvoller fra skutt fuglevilt anbefales god håndvask.
 • Hold arbeidsstedet hvor de rensede fuglene håndteres rent og adskilt fra håndtering av annen mat. Husk god kjøkkenhygiene.

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler. Jegere kan gi verdifulle bidrag til overvåkingen av ulike sykdommer, ved å være observante og se spesielt etter syke/døde fugler når de jakter.

Les mer: Fugleinfluensa hos ville fugler: Meld fra om døde fugler

Trygt å spise kjøtt fra fuglevilt

Fuglevilt er trygt å spise. Det finnes ingen kjente tilfeller av at mennesker er smittet av fugleinfluensa H5N1 via kjøtt fra fugl. Det er viktig å ha god hygiene ved tilberedning av kjøtt. Vi anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt eller -kokt. Dette er en forhåndsregel som beskytter mot flere smittsomme sykdommer som fugler kan være bærere av.

Mer om fugleinfluensa

Aktuelt regelverk:   

Fant du det du lette etter?