Kunngjøring

Portforbud for fjørfe i flere kommuner i Viken og Innlandet

Publisert 19.11.2021     Sist endret 22.11.2021

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) hos en vill knoppsvane i Ringerike kommune i Viken. For å hindre smittespredning har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i Modum, Ringerike, Hole, Jevnaker, Lier, Gran og Søndre Land.

Portforbud betyr at alle fjørfe og andre fugler i fangenskap i dette området må holdes inne, eventuelt ute i en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer villfugler tilgang. Dette inkluderer høner i hagen og andre hobbyfjørfehold. Godt smittevern hos alle som har fjørfe og andre fugler i fangenskap er helt avgjørende for å hindre smitte fra ville til tamme fugler.

Det er obligatorisk å registrere hobbyfjørfehold i området der portforbudet gjelder. Les mer om hvordan du gjør det her.

Det er også forbudt å avholde markeder, skuer, utstillinger eller kulturelle arrangementer der fjørfe eller andre fugler i fangenskap samles i disse kommunene.

Alle som har fjørfe og andre fugler i fangenskap må ha lav terskel for å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa. Tegn på fugleinfluensa er økt dødelighet, nedsatt produksjon, og nedsatt fôr- og vannopptak.

Høypatogen fugleinfluensa H5N1 er den samme virustypen som nylig er påvist i to kommersielle fjørfehold og på villfugl i Rogaland. Analysene er gjort av Veterinærinstituttet.

Det er også innført portforbud for fjørfe i Rogaland

Aktuelt regelverk

Les mer:

Fant du det du lette etter?