Kunngjøring

Portforbud for fjørfe i Viken og Innlandet er opphevet

Publisert 17.12.2021     Sist endret 17.12.2021

Portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i Modum, Ringerike, Hole, Jevnaker, Lier, Gran og Søndre Land, er opphevet fra 17. desember 2021.

Portforbudet ble innført 19. november 2021, etter påvisning av høypatogen fugleinfluensa (H5N1) hos en vill knoppsvane i Ringerike kommune i Viken. Veterinærinstituttet har siden da ikke mottatt prøver fra fugler i området, og Mattilsynet har ikke fått melding om syke eller døde fugler. Mattilsynet vurderer nå at det er forsvarlig å oppheve portforbudet.

I praksis betyr dette:

  • Det er ikke lenger påbudt å holde tamfugler under tett tak
  • Det er ikke lenger påbudt å registrere hobbyfjørfehold, men det oppfordres til det
  • Det er tillatt å holde dyreansamlinger

Selv om portforbudet i Viken og Innlandet oppheves, kan det fortsatt finnes smitte hos villfugl i området. Fugler kan være smittet av fugleinfluensa, uten å vise symptomer.Derfor er det viktig at du er nøye med smittevern og har lav terskel for å varsle om mistanke om fugleinfluensa hvis fugler dør plutselig, legger færre egg enn vanlig, spiser og drikker mindre enn vanlig eller det er generell endring i adferd i flokken.

Les mer:

Informasjon om fugleinfluensa til deg som har høner i hagen og andre hobbyfjørfehold 

Det er fortsatt portforbud og flere andre restriksjoner i Rogaland: Utbrudd av fugleinfluensa

Fant du det du lette etter?