Herpesvirus (EHV-1) hos hest

Publisert 25.02.2019     Sist endret 11.03.2019

Herpesviruset EHV1 forekommer blant hester i hele verden, også i Norge. Sykdommen kan forårsake øvre luftveisinfeksjoner, abort eller nevrologisk sykdom.

Den vanligste formen av sykdommen er luftveisinfeksjon. Symptomer på sykdommen er feber, nedsatt appetitt og trøtthet. Symptomene kan være milde, men også høy feber, rennende nese og sporadisk hoste forekommer, oftest hos unghester. Hevelse (ødemer) i benet er vanlig. I sjeldne tilfeller utvikler sykdommen seg til alvorlig lungebetennelse.

Dyr som aborterer er gjerne tilsynelatende friske og viser sjeldent andre symptomer. I de tilfellene sykdommen medfører abort skjer dette vanligvis i den siste delen av drektigheten, men i blant kan dyrene abortere så tidlig som i femte drektighetsmåned. En del føll fødes etter fullgått drektighet, men er svake og dør etter noen dager.

Viruset kan også forårsake nevrologisk sykdom hos hest, og dette er den alvorligste formen. Denne opptrer som regel 4 - 8 dager etter en febertopp, men kan også opptre dagen etter og opp til 10 dager etter en infeksjon. Hesten kan ha alt fra milde symptomer til vinglete gange og lammelser. Lammelsene går sjeldent over, og hester som blir liggende må ofte avlives. 

Slik smitter sykdommen

EHV-1 smitter hovedsakelig gjennom dråpesmitte og ved direkte kontakt, men også indirekte via gjenstander og personer. Ved abort er foster, etterbyrden og fostervesker kraftig infisert med virus som kan spres til omgivelsene. Også hester med nevrologisk virus kan smitte andre dyr.

Etter at symptomene har gitt seg finnes herpesviruset latent i kroppen. Viruset er da ikke smittsomt, men kan reaktiveres igjen senere.

Slik stilles diagnosen

Ved abort stilles diagnosen gjennom obduksjon av fosteret, eller ved at prøve fra de indre organene analyseres.

Hos hester med luftveisinfeksjon stilles diagnosen med prøve fra luftveiene.

EHV-1 er klassifisert om en C-sykdom. Det vil si at praktiserende veterinærer plikter å melde fra til Mattilsynet ved mistanke eller påvisning, men at det ikke blir pålagt offentlige restriksjoner på stallen.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

C-sykdommer PDF
Feltmanual: Veileder i praktisk håndtering av smittsomme sykdommer PDF