Aviær pasteurellose og hønsekolera

Publisert 25.02.2019     Sist endret 25.02.2019

Aviær pasteurellose er en sykdom hos fjørfe og viltlevende fugler. Sykdommen forårsakes av bakterien Pasteurella multocida.

Aviær pasteurellose forekommer i ulike former fra en alvorlig perakutt form med høy dødelighet uten forutgående sykdomstegn (sykdommen kalles da hønsekolera) til en mildere form med lavere dødelighet (aviær pasteurellose).

Hønsekolera er en svært alvorlig sykdom på fjørfe.  De får feber, mister matlyst, brusende fjør og de får slimet utflod fra nese og munn før de plutselig dør. I Norge ble hønsekolera sist påvist i 2020, mens den mindre alvorlige formen for aviær pasteurellose forekommer sporadisk.

Alle fuglearter er mottakelige for denne bakterien, og ulike former for stress er med på å øke risikoen for et sykdomsutbrudd. Sykdommen forekommer i de fleste land.

Sykdommen kan i sjeldne tilfeller smitte til mennesker.

Hønsekolera er en gruppe B-sykdom, og mistanke om sykdommen skal meldes til Mattilsynet.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Innhold på sidenInnhold på sidenLukk

Innhold på siden