Infeksiøs bronkitt (IB)

Publisert 11.12.2012     Sist endret 07.12.2017

Infeksiøs bronkitt (IB) er en svært smittsom luftveisinfeksjon hos høns, som i tillegg til luftveissymptomer gir produksjonsforstyrrelser hos verpende høner. Sykdommen smitter ikke til andre dyr eller til mennesker.

Infeksiøs bronkitt forekommer over hele verden, også i Norge og i Norden. Sykdommen forebygges ved generelle smitteforebyggende tiltak i hønsebesetninger. Det finnes vaksiner mot viruset, men vaksinasjon er så langt ikke tatt i bruk i Norge.

Infeksiøs bronkitt (IB) er en B-sykdom og mistanke om sykdommen skal meldes til Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00