Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT)

Publisert 11.12.2012     Sist endret 07.12.2017

ILT er en akutt og svært alvorlig virussjukdom på fjørfe som angriper luftveiene.  Den forekommer i de fleste land. I Norge påvises den sporadisk i hobbyfjørfebesetninger. Den ble siste gang påvist i en kommersiell fjørfebesetning i 2005.

Sjukdommen smitter ikke til mennesker.

Sjukdommen opptrer vanligvis plutselig og gir symptomer på forkjølelse og snue. Etter hvert blir hosten og nysingen mer intens, og angrepne dyr får alvorlige pusteproblemer. De rister ofte på hodet for å kvitte seg med slim som samler seg i luftrør. Sjukdomsforløpet varer 1-2 uker, og nesten alle fuglene kan bli sjuke.

Under norske forhold ser vi vanligvis en mildere form av sjukdommen. Den kjennetegnes ved hoste og nysing uten at allmenntilstanden er alvorlig påvirket.

ILT er en gruppe A-sjukdom, og mistanke om sjukdommen skal meldes til Mattilsynet. Sjukdommen bekjempes vanligvis ved å avlive og destruere alle dyrene i en besetning.

Mer om infeksiøs laryngotrakeitt (ilt)

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Lukk

Innhold på siden