Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 14.01.2013     Sist endret 14.01.2013
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med smittsom anemi blant dyr av hestefamilien i Romania (Forskrift om smittsom hesteanemi) 26.07.2010 1139

Regelverk og veiledning