Klassisk svinepest

Publisert 11.12.2012     Sist endret 25.06.2018

Klassisk svinepest er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos gris og villsvin. Den er en av de mest tapsbringende virussjukdommene som finnes. Viruset smitter ikke til mennesker eller andre arter.

Symptomer på sykdommen er høy feber, sterkt nedsatt allmenntilstand, opphørt matlyst, blødninger i hud og indre organer, ustø gange og høy dødelighet hos griser i alle aldere. Kronisk syke griser kan skille ut virus periodevis i flere måneder. Foster som smittes i livmoren, kan være vedvarende smitteutskillere gjennom hele livet.

Smitte spres hovedsakelig ved direkte kontakt mellom griser, og ved at griser spiser slakteavfall eller mangelfullt varmebehandlet matavfall fra infiserte griser. Viruset kan også spres med personer, klær, transportmidler, innredninger og utstyr som har vært i kontakt med infiserte griser. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. I Norge er det forbudt å fôre svin med kjøtt.

Skandinavia, USA, Canada, Australia og New Zealand har vært frie for klassisk svinepest i mange år. I Norge ble svinepest diagnostisert siste gang i 1963. Svinepest er vanlig forekommende i mange land i Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. De siste årene har det vært spredte utbrudd av klassisk svinepest i flere europeiske land på grunn av at villsvinpopulasjonen er smittet.

Klassisk svinepest er en A-sykdom, og mistanke om sykdommen skal rapporteres til Mattilsynet.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Klassisk svinepest - diagnostisk manual - EU PDF