Klassisk svinepest (KSP) - Fakta

Publisert 18.12.2012     Sist endret 18.12.2012

Klassisk svinepest, Classical swine fever (CSF), er en meget smittsom virussykdom hos svin som skyldes et RNA-virus som tilhører slekten pestivirus. Viruset er meget resistent: I nedfrosset tilstand er det levedyktig i flere år, i saltede og røkte kjøttproduktet kan det overleve i minst 6 måneder.

 Griser smittes lettest etter direkte eller indirekte kontakt med andre griser og villsvin, men kan i tillegg smittes gjennom persontrafikk, fôr, strø, vann og luft.

Klassisk svinepest har i en årrekke været et stort problem i Europa. I områder i hvor villsvin er infisert skjer det en spredning fra villsvin til tamsvin. I 2001-2005 er klassisk svinepest spredt fra villsvin til tamsvin i Slovakia, Tyskland, Luxembourg og Frankrike.

Klassisk svinepest har ikke været påvist i Norge siden 1963. Sykdommen er en A-sykdom som bekjempes ved nedskalting (stamping out). Vaksinasjon mot KSP er ikke tillatt i Norge.

Klassisk svinepest kan ikke smitte til mennesker.

Symptomer på klassisk svinepest

Inkubasjonstiden er som regel 3 - 8 dager, men kan variere fra 2 - 12 dage. Symptomene avhenger av virusets anslagskraft, dyrenes alder (yngre dyr smittes lettere enn eldre dyr) og dyrenes motstandskraft.

Karakteristisk for klassisk svinepest er at lidelsen er svært smittsom og mortaliteten meget høy, opptil 100 %.

Sykdommen opptrer i to former:

  • Ved den ene formen ser man et meget raskt forløp med alvorlige tegn på sykdom og høy dødelighet. Høy feber er det mest fremtredende symptom. Grisene blir sløve og har nedsatt appetitt. De har en stiv, vaklende gange, ukoordinerte bevegelser, tåreflod med gjenklistrede øyelokk, brekninger, forstoppelse som senere går over i kraftig diarré, røde eller blålige misfargninger i huden fortrinnsvis på beina, buk og ører, kramper. Grisene dør enten av virusinfeksjonen alene eller av sekundære bakterieinfeksjoner, for eksempel lungebetennelse forårsaket av Pasturella multicida.
  • Den andre formen har et mildere og et mer langsomt forløp med lav dødelighet blant voksne dyr. Dyrene virker utrivelige har bare moderat feber. Hos drektige purker ses aborter, svake og dødfødte griseunger.
Fant du det du lette etter?