Kunngjøring

Utbrudd av kverke hos hest juni 2021

Publisert 21.06.2021     Sist endret 21.06.2021

Mattilsynet har båndlagt hestehold i Viken, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark etter påvisning av kverke. Mattilsynet oppfordrer alle hesteeiere i berørte områder til å begrense kontakt med andre hester og staller.

Startet med importert hest fra Irland

I begynnelsen av juni ble det påvist kverke på en hest importert fra Irland. Hesten kom til Norge sammen med to andre hester i begynnelsen av mai, og disse ble oppstallet i isolat i ca. 3 uker før de ble transportert videre til endelig bestemmelsessted.

Det har oppstått sykdom hos flere hester koblet til dette sykdomstilfellet. Mattilsynet har båndlagt hesteholdene med syke hester. Kontakter til syke hester er sporet opp og vurdert. 

Hestehold hvor det finnes risiko for smitte er båndlagt. Staller og gårder som er båndlagt får ikke lov til å flytte hester inn eller ut av stedet. Utstyr får heller ikke tas ut av hesteholdet.

Båndlegging oppheves ikke før Mattilsynet vurderer at smittefaren er over, og eventuelle syke hester har vært friske i 4 uker.

Påvisninger og båndlegginger

Det er foreløpig påvist kverke i hestehold i Tjeldsund, Kvæfjord og Trøgstad, og prøver fra flere hester med symptomer er under analyse.

Det finnes båndlagte hestehold i fylkene: Viken, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

Begrens kontakt med andre hester og staller

Vi oppfordrer alle hesteeiere i berørte områder til å begrense kontakt med andre hester og staller.

Dersom du skal flytte hesten din kan det være fornuftig å ta en prat med dem du skal flytte hesten til på forhånd, i tilfelle de ønsker å ta forholdsregler. Som hesteeier kan du selv redusere smittefaren ved å være nøye med håndvask, begrense antall personer som har tilgang til hesten din og ikke flytte hesten til staller med dårlig smitteforebyggende tiltak eller renhold.

Kontakt veterinær ved symptomer

Kverke kan være alvorlig for enkelte hester og spres ved kontaktsmitte. Ta kontakt med veterinær dersom hesten din viser symptomer som er forenelig med kverke. Kverke er en B-sykdom, og mistanke skal meldes til Mattilsynet.

Her finner du mer informasjon om kverke:

Mattilsynets faktasider om kverke

Retningslinje for bekjempelse av kverke 

Fant du det du lette etter?