Leptospirose

Publisert 11.12.2012     Sist endret 22.01.2013

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Leptospirose er en bakteriesykdom som forekommer hos husdyr, ville dyr og mennesker over hele verden. Sykdommen er vanligst i land med tropisk og temperert klima. Sykdommen kan smitte mennesker hovedsakelig via kontakt med vann forurenset med urin fra smittede dyr.

Leptospirose forårsakes av bakterien Leptospira interrogans. Smitte skjer ved at bakterien skilles ut med urin fra syke dyr og kan smitte gjennom intakte slimhinner som for eksempel øyne, nese og munn og gjennom rifter og sår i huden.

Vanlige symptomer hos hund er oppkast, diaré og generelt nedsatt almenntilstand. Uten behandling kan sykdommen være dødelig. Hos andre husdyr og ville dyr kan bakterien forårsake forplantningssykdommer.

Sykdommen er relativt vanlig hos hund i Middelhavslandene mens sykdommen er sjelden i Norge. I de fleste tilfeller av leptospirose hos hund i Norge har hunden blitt smittet etter opphold i utlandet. Det finnes vaksine mot sykdommen og hunder som skal reise i land der det forekommer leptospirose, anbefales vaksinasjon mot sykdommen. Leptospirose kan behandles med antibiotika.

Leptospirose forekommer meget sjelden hos menneske i Norge. Se mer om dette nedenfor.

Leptospirose er en B-sykdom og mistanke om sykdommen skal meldes til Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell