Forskrifter

Publisert 11.12.2012     Sist endret 22.01.2013
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr på Svalbard (Tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr på Svalbard) 27.06.2002 732

Regelverk og veiledning