Forskrifter

Publisert 11.12.2012     Sist endret 22.01.2013
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr (Forskrift om sjukdom hos dyr) 01.01.2015 1841
Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (Dyrehelseforskriften) 27.06.2002 732

Regelverk og veiledning