Pågående utbrudd av mædi

Publisert 16.09.2019     Sist endret 02.12.2019

Det er påvist mædi i fem sauebesetninger i Trøndelag. I to av besetningene(tidligere sju) ble det tatt prøver på nytt og disse prøvene var negative. Disse besetningene får opphevet sine restriksjoner. Det første funnet ble gjort i juli en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sykdommen.

Det viser seg at smitten har ligget i sauemiljøet i Trøndelag siden forrige utbrudd i 2005. Dette betyr at vi ikke lyktes med å fjerne smitten sist.

Mædi smitter ikke til mennesker.

Hva gjør Mattilsynet?

Flere besetninger har vært i kontakt med besetningen der sykdommen er påvist, og over 80 sauehold er pålagt restriksjoner. I praksis betyr det at produsentene ikke får selge eller flytte dyr ut av besetningen. Mattilsynet fortsetter arbeidet med å kartlegge eventuelle flere kontaktbesetninger.

Flytting av dyr er den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger. Mattilsynet pålegger restriksjoner for å hindre eventuell smitte til andre besetninger. Lojalitet til bekjempelsesstrategien er en forutsetning for å videreføre arbeidet.

Mattilsynet tar prøver i alle aktuelle besetninger for å finne ut om flere dyr er smittet. Dyr som er smittet vil aldri bli friske og det finnes ingen vaksine mot sykdommen. Mattilsynet vil derfor gjøre nødvendige tiltak for å bli kvitt smitten i den enkelte besetning, noe som vanligvis innebærer at smitta dyr og deres avkom slaktes.

Innhold på denne siden

Innhold på denne siden

Lukk

Innhold på denne siden