Pågående utbrudd av mædi

Publisert 16.09.2019     Sist endret 15.02.2021

Det er påvist mædi i flere sauebesetninger i Trøndelag. Det første funnet ble gjort i juli i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sykdommen. Det viser seg at smitten har ligget i sauemiljøet i Trøndelag siden forrige utbrudd i 2005. Dette betyr at vi ikke lyktes med å fjerne smitten sist.

Dyr som er smittet vil aldri bli friske og det finnes ingen vaksine eller behandling mot sykdommen. Det er besluttet at Norge skal være fri for mædi, og det er derfor iverksatt bekjempelse av sykdommen i Trøndelag. Flytting av dyr er den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger. Derfor pålegger Mattilsynet restriksjoner på sauehold som har hatt smittekontakt med sauehold med påvist mædi. Den viktigste konsekvensen av restriksjonene er at dyreholder ikke får flytte sau ut av eller inn i besetningen

Hva gjør Mattilsynet?

Mattilsynet prøvetar alle sauehold med restriksjoner for å kartlegge om dyr er smittet med mædi. Dyr med påvist smitte slaktes. Restriksjonene oppheves først etter sanering eller et gjentatte prøvetakinger uten funn av smitte.

Som ledd i bekjempelsen av mædi er det opprettet en mædi-sone i deler av Trøndelag. Her er det forbud mot forflytninger av sau, både inn i, ut av og innen sonen. Flytting tillates allikevel på nærmere bestemte vilkår.

Det er gjennomført en kartlegging av smittesituasjonen i sonen, og det er funnet mædismitte også i sauehold prøvetatt i kartleggingen. Det vil ta tid før vi har oversikt over smittesituasjonen og saueholdere i sonen må belage seg på at soneforskriften består også i 2021.

Ta kontakt med Mattilsynet region midt om du trenger informasjon om dette.

Innhold på denne siden

Innhold på denne siden

Lukk

Innhold på denne siden