Pågående utbrudd av mædi

Publisert 16.09.2019     Sist endret 05.11.2019

Det er påvist mædi i syv sauebesetninger i Trøndelag. Det første funnet (kunngjort 10.07.19) ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sykdommen.

Flere besetninger har vært i kontakt med besetningen der sykdommen er påvist, og disse er pålagt restriksjoner. I praksis betyr det at produsentene ikke får selge eller flytte dyr ut av besetningen. Mattilsynet fortsetter arbeidet med å kartlegge eventuelle flere kontaktbesetninger. Flytting av dyr er den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger. Mattilsynet pålegger restriksjoner for å hindre eventuell smitte til andre besetninger.

Mattilsynet vil nå ta prøver i alle aktuelle besetninger for å finne ut om flere dyr er smittet. Dyr som er smittet vil aldri bli friske og det finnes ingen vaksine mot sykdommen. Mattilsynet vil derfor gjøre nødvendige tiltak for å bli kvitt smitten i den enkelte besetning, noe som vanligvis innebærer at smitta dyr og deres avkom slaktes.

Mædi smitter ikke til mennesker.

Innhold på denne siden

Innhold på denne siden

Lukk

Innhold på denne siden