Regelverksprosess

Endring i forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone)

Publisert 20.05.2021     Sist endret 03.09.2021

I forbindelse med påvisning av mædi i Trøndelag sommeren 2019 ble det fastsatt en soneforskrift for å bekjempe sykdommen. Bekjempelse av mædi tar tid, dette på grunn av sykdommens snikende forløp og lange inkubasjonstid.

Det er, siden mædi ble påvist sommeren 2019, gjennomført smittesporing, kvalitetssikring av sporingsinformasjon, samt gjennomført en kartlegging hvor alle sauebesetninger uten restriksjoner for mædi i mædisonen er prøvetatt.

Vi får stadig bedre oversikt over smittesituasjonen, og vi ser nok en gang behov for noen justeringer i soneforskriften slik at forskriften er tilpasset den smittesituasjonen vi har nå. Vi mener det er viktig at vi gjør endringer for å lette driften der det er smittemessig forsvarlig.

Bekjempelsen tar lang tid for denne typen sykdommer, og det er om lag 500 sauebesetninger som fortsatt skal ha drift innenfor sonen. Forskriftsendringene er utarbeidet i samarbeid med Veterinærinstituttet og næringen.

Bakgrunnen for de endringene som er foreslått er at vi ser hvor viktig det er å ha kontroll på flytting av dyr, da flytting av dyr er den viktigste årsaken til spredning av mædi.

Vi foreslår i denne forskriftsendringen å fastsette en lengre gyldighet av testresultat etter kartleggingsprøver, denne gangen fra 15-18 måneder.

I tillegg foreslår vi en justering av prøvetakingsopplegget for mæditesting ved flytting av sau og noen mindre språklige justeringer for å gjøre forskriften klarere.

Bakgrunnen for disse foreslåtte endringene er at vi nå mener at det er smittemessig forsvarlig at vi kun krever at besetningen er testet for mædi (besetningsdokumentasjon) og at vi fjerner krav om testing av enkeltdyrene som skal flyttes. Kartleggingen som vi har planlagt for 2021-2022 vil bidra til at vi øker sannsynligheten for å finne smitte også i besetninger med lav prosentandel smittede dyr. 

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring endring i forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag.

Høringsfrist 15.08.2021
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 22.07.2021
Animalia AS Avd Lørenveien Oslo 13.08.2021
Veterinærinstituttet 01.07.2021
NNN 09.06.2021

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Solfrid Åmdal, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, tlf. 22 77 89 39