Paramyxovirusinfeksjon hos tamduer

Publisert 11.01.2013     Sist endret 18.01.2013

Paramyxovirus-1 infeksjon på tamduer er en alvorlig virussjukdom. Viruset ligner på Newcastle disease viruset som angriper annet fjørfe, men gir som oftest et mindre dramatisk sjukdomsforløp på tamduer.

Sjukdommen forekommer over hele verden. Det siste tilfellet i Norge var i 2011.

Sjukdommen smitter ikke til mennesker.         

Hos duer ytrer sjukdommen seg som oftest ved sentralnervøse symptomer som bevegelsesvansker, lammelser i beina, sirkelgang og vridning av halsen.

I Norge er det påbudt å vaksinere alle duer som deltar i konkurranser, utstillinger etc. samt alle duer i flokken de kommer fra.

Paramyxovirus-1 infeksjon er en gruppe B-sjukdom, og mistanke skal meldes til Mattilsynet. Sjukdomsutbrudd vil bli bekjempet ved avliving og destruksjon av alle duene i flokk med sjuke duer.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Innhold på sidenInnhold på sidenLukk

Innhold på siden