Q-feber

Publisert 11.12.2012     Sist endret 28.03.2018

Q-feber er forårsaket av bakterien Coxiella burnetii. Drøvtyggere, men også mennesker og kjæledyr som for eksempel katt, kanin og fugler kan smittes av sykdommen. Smitte skjer ved at bakterier skilles ut via ulike kroppsvæsker og spres via luften.

Kun noen få av smittede dyr blir syke, men mange dyr kan bære smitte i lang tid uten å bli syke. Symptomer ved sykdom hos dyr er framfor alt svakfødte avkom, aborter, tilbakeholdt etterbyrd, livmorbetennelse og sviktende fruktbarhet. Noen ganger kan sykdommen gi en "abortstorm" hos sau og geit.

Sykdommen kan behandles med antibiotika, men fordi bakterien overlever lenge i miljøet gjør at det er svært vanskelig å fjerne smitten fra et infisert dyrehold

Smitte til mennesker er sjeldent og skjer fortrinnsvis til mennesker som jobber med dyr. Mennesker får vanligvis en influensalignende febersykdom som går over av seg selv.

Q-feber finnes nesten over hele verden og sykdommen er relativt vanlig i Sør-Europa, men er også spredt til andre europeiske land. Sykdommen har blant annet vært påvist i Danmark, Sverige og Finland, men har ikke vært påvist i Norge.

Q-feber er en C-sykdom.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00