Mistanke om Q-feber i norsk husdyrbesetning

Publisert 27.03.2018     Sist endret 03.04.2018

Mattilsynet har mottatt varsel om mistanke om Q-feber i en storfebesetning i Østlandsområdet. Det er påvist antistoffer mot Q-feber blant husdyrene, men prøver som ble analysert i helgen viser ikke spor av aktive smittestoffer. Endelig prøvesvar er ventet over påske.

Det er som regel drøvtyggere som får sykdommen, men også kjæledyr, som katter, kaniner og fugler kan bli smittet. Sykdommen skyldes bakterien Coxiella burnetii.

Kjennetegn på Q-feber hos dyr

Q-feber har aldri vært påvist hos husdyr her i landet. Hvis smitten først er kommet inn i en besetning, sprer den seg som regel raskt.  Kun noen få av smittede dyr blir vanligvis syke. Aborter er den alvorligste konsekvensen av Q-feber hos drøvtyggere. Dyr kan være smittebærere uten at de har utviklet sykdom. Les mer om Q-feber på Veterinærinstituttets nettsider

Kan smitte til mennesker via kontakt med smitta dyr

Sykdommen kan smitte til mennesker, vanligvis via inhalasjon av støv og små partikler som stammer fra smittede dyr. Inntak av kjøtt og pasteurisert melk/melkeprodukter fra smittede dyr er ikke forbundet med smittefare. Det er først og fremst mennesker som er i direkte kontakt med syke dyr som kan bli smittet med Q-feber, som bønder og veterinærer. Det vanligste symptombildet ligner på influensa. Omtrent halvparten av de smittede får klinisk sykdom. Les mer om smitte fra dyr til mennesker på Folkehelseinstuttets nettsider.

Q-feber er en C-sykdom, og mistanke skal meldes til Mattilsynet

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Forbrukerhenvendelser: 22 40 00 00

Mediehenvendelser: Mattilsynets, pressevakt 469 12 910 eller pressevakt@mattilsynet.no


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Forbrukerhenvendelser: 22 40 00 00

Mediehenvendelser: Mattilsynets, pressevakt 469 12 910 eller pressevakt@mattilsynet.no