Faktaartikkel

Råd for å unngå spredning av dyresjukdommer

Publisert 14.12.2012     Sist endret 11.02.2019

Selv om en dyresykdom ikke er farlig for mennesker, kan mennesker spre smitte fra dyr til dyr og land til land. Det finnes mange eksempler på at store utbrudd av alvorlig smittsomme dyresykdommer skyldes at smitte er spredd med mennesker eller ting de har tatt med seg.

Mattilsynet gir følgende råd for å unngå å spre smitte til dyr:

  1. Unngå kontakt med husdyr når du er på reiser, og vent noen dager (minst 72 timer) med å kontakte husdyr når du kommer hjem. Smitte kan overleve noen dager på kroppen, i klær og fottøy og medføre at dyresjukdommer spres.
  2. Ikke gi andres husdyr medbrakt mat verken ute eller hjemme. Maten kan inneholde smittestoffer som er farlige for dyra og medføre at dyresjukdommer spres til nye områder.
  3. Kast mat i søppeldunken eller husholdningsavfallsdunken – ikke i naturen. Maten kan inneholde smittestoffer som kan spres til dyrene som ferdes i området. Matavfall på avveie var opphavet til munn- og klauvsjukeepidemien i Europa i 2001.
  4. Ved spesielle situasjoner kan det være offentlige tiltak ved grensa eller på flyplassen og kaier. Gjennomfør disse.
  5. Unngå tett kontakt med dyr, barn, samboer, ektefelle eller andre rett etter hjemkomsten før du har vært gjennom en rengjøringsprosess og har skiftet tøy og sko. Det er eksempler på at hunder blir smittet ved første møte etter en ferie. Vask tøy og sko. Tøy som ikke kan vaskes kan eventuelt henges bort en uke. Dersom hund, katt eller andre dyr har vært med på reisen kan de vaskes med vanlig vann og såpe.

Faren for å spre smitte avhenger av hva man har vært i kontakt med. Det er ofte vanskelig å vite hvor smitten finnes, og erfaring viser at det kan ta tid før den blir påvist selv om den er tilstede. Tenk føre var og "legg igjen" så mye eventuell smitte som mulig før hjemreisen. Dette betyr at en skal dusje så nær hjemreise som mulig, rense/vaske skoene og pakke tøy eller sko med usikker smittestatus i plastpose for transport hjem til vasking.

Husk også forbudet mot import av en del matvarer og fôr.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer