Hva er symptomene på rabies hos dyr?

Publisert 26.09.2011     Sist endret 19.07.2013

Symptomer på rabies opptrer vanligvis 1-2 måneder etter smitte, men kan også komme både tidligere og senere. Smitten kan utskilles i spyttet i ca. to uker før de første symptomene opptrer, og dyr kan derfor overføre rabies en kort periode før de viser symptomer.

Rabiesvirus angriper nervesystemet i hjernen. Symptomene kan variere hos ulike dyrearter. Det er også to ulike hovedformer av sykdommen. Den ene er såkalt rasende rabies der dyrene blir hyperaktive og aggressive. Den andre formen er lammelsesform som kjennetegnes av tiltakende lammelser.

De første symptomene kan være ulike svake symptomer som ofte overses hos dyr. De første karakteristiske symptomene er unormal adferd. Tamme dyr kan bli sky og trekke seg bort fra eieren, mens ville dyr ofte reagerer motsatt og mister sin naturlige skyhet. Etter hvert utvikles et akutt stadium, ofte preget av sterk aggressivitet og/eller av økende lammelser. Noen dyr kan også vise symptomer fra alle stadiene.

I sluttfasen av sykdommen blir dyret liggende og dør av lammelser som gjør at de ikke får puste.

Fant du det du lette etter?